Hur bra går din fond?

Se här lite info om hjälpmedel vid utvärdering av fonder som du kan ha nytta av. Detta och mycket annat går att läsa i broschyren ”Fonder” som ges ut av nätverket Gilla din ekonomi.

Se här lite info om hjälpmedel vid utvärdering av fonder som du kan ha nytta av. Detta och mycket annat går att läsa i broschyren ”Fonder” som ges ut av nätverket Gilla din ekonomi.

Genom att använda ett fondindex kan du enkelt se hur din fond har gått under olika tidsperioder i jämförelse med andra fonder med samma placeringsinriktning. Du kan till exempel jämföra hur en Sverigefond har gått jämfört med andra Sverigefonder. Det är också ett mycket bra verktyg när du ska välja en ny fond. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden men ger värdefull information om hur förvaltaren lyckats med sina placeringar tidigare.

För att göra det lätt att hitta rätt jämförelse kan du med hjälp av verktyget ”Kolla fonden” här på Fondkollen  skriva in namnet på din fond och få upp just den jämförelsegrupp där din fond ingår. Här har du möjlighet att se vilken placering din fond har utifrån avkastningen under olika tidsperioder, från senaste månaden upp till tio år. Förutom din egen fond ser du samtliga fonder som ingår i jämförelsegruppen. Fonderna har olika färgkoder där de med högst avkastning har markerats med grönt och de med lägst avkastning har markerats med en röd färg.

Faktablad

För att enkelt få en överblick över den mest väsentliga informationen vid val av fond så har alla fonder i Europa ett faktablad. Alla faktablad är på högst två sidor och uppställda enligt samma modell för att göra det enklare att jämföra fonder från olika länder och från olika fondbolag. Du hittar faktabladen på fondbolagens webbplatser och övriga platser där du köper fonder. Alla som är intresserade av att börja spara i en fond ska enligt lag erbjudas ett faktablad.

Faktabladen ger dig, i tur och ordning, uppgifter om fondens:

  • Placeringsinriktning

Här beskrivs vilken typ av fond det är, till exempel att fonden investerar i aktier som ges ut av svenska företag.

  • Risk/avkastningsprofil

Fonden ska redovisa ett mått på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Skalan som används är 1–7, där 7 innebär högst risk och högsta möjliga förväntade avkastning.

  • Avgifter

En tabell med fondens avgifter.

  • Historisk avkastning

Historisk avkastning ska presenteras som ett stapeldiagram över årlig avkastning för vart och ett av de senaste tio åren eller sedan fonden startades om den inte har funnits så länge. Det är ett bra sätt att visa historisk avkastning, men det är också ett av de bästa sätten att illustrera fondens risk. För den som vill ha utförligare information om fonden finns informationsbroschyr (med fullständig information) och årsredovisning respektive halv årsrapport.

Fondbetyg

Ett annat sätt att utvärdera fonder är att titta på vad fonden har fått för fondbetyg (rating). Fondbetyg tas fram av olika ratingföretag. Fonderna betygsätts utifrån olika kriterier, framförallt historisk avkastning och risk. Det förekommer även fondbetyg där förutsättningar för framtida utveckling vägs in i betygen. Har en fond fått högt betyg hos flera betygssättande företag så är det värdefull information. På den svenska marknaden finns flera företag som tillhandahåller betygssättning av fonder. Exempel på en sajt där du kan se rating är morningstar.se

 

P.S. Om du vill beställa ett kostnadsfritt ex av broschyren Fonder så mejla till info@fondbolagen.se

 

/Fondkollen-teamet