Lägg inte alla påskägg i samma korg

Så här i påsktider kan det vara passande att påminna sig om uttrycket ”lägg inte alla ägg i samma korg”.

Så här i påsktider kan det vara passande att påminna sig om uttrycket ”lägg inte alla ägg i samma korg”. Det används ofta i fondsammanhang för att påpeka att det är bra att sprida sina risker. När du sparar i en fond så får du från början en bra riskspridning: enligt regelverken måste fonder investera i minst 16 olika värdepapper, och i praktiken brukar det vara ännu fler. Men det kan också vara bra att sprida sitt sparande på några olika fonder.

Risk i fondsammanhang är ett mått på hur värdet varierar – både uppåt och nedåt. En hög risk innebär en större chans till bra avkastning, men också en större risk för att värdet på fonden går ner.

Låg risk innebär sämre chans till hög avkastning, men också en mindre risk för förlust. Aktiefonder har en högre risk än räntefonder. Bland aktiefonderna har en bred globalfond som placerar i aktier över hela världen generellt en lägre risk än en aktiefond som enbart placerar i ett visst land, eller en viss bransch. Undvik att satsa alla dina fondpengar på en enskild marknad, region eller specifik bransch. Om du väljer ut några olika fonder med olika placeringsinriktning kan de kompensera för varandra. Kanske har du satsat på en fond som gått plus, och en som gått minus, men totalt sett så har ditt sparande ändå gått plus …

Varför inte ta tillfället i akt nu i påsk att se över dina fondinnehav? Hur har fonderna gått? Har du den risknivå du vill? Har du spridit ditt sparande på olika typer av fonder? Tänk på att sprida dina risker vad gäller fondernas placeringsinriktning, men också i tid. Den senaste tiden har börsen gått både upp och ner, och att försöka tajma så att man köper eller säljer fonder vid exakt rätt tidpunkt är nästan omöjligt. Genom att ha ett regelbundet sparande (t.ex. månadssparande) sprider du ut ditt sparande över året och köper fondandelar när kursen är såväl hög som låg. På så sätt sprider du riskerna över tiden, och börssvängningarna jämnar ut sig.

 

Lycka till och Glad Påsk!

 

/Fondkollen-teamet