Fonder är nog världens bästa uppfinning

För 14 år sedan firade Fondbolagens förening 25-årsjubileum på Nalen i Stockholm och det inledande panelsamtalet hade rubriken ”Vad är det bästa med fonder?” 14 år senare är frågan minst lika aktuell.

För 14 år sedan firade Fondbolagens förening 25-årsjubileum på Nalen i Stockholm och det inledande panelsamtalet hade rubriken ”Vad är det bästa med fonder?”

 

14 år senare är frågan minst lika aktuell, framför allt ur tre perspektiv:

 

  1. Avkastning och riskspridning. Enskilda misstag skymmer ofta faktumet att fonder har hjälpt skapa fantastisk avkastning för spararna under lång tid. De senaste 10 åren har aktiefonder i genomsnitt avkastat en bra bit över 100 %. Fonder är i synnerhet särskilt bra för småsparare, och nästan alltid det bästa alternativet för långsiktigt sparande. När det gäller att ge bra riskspridning finns inget bättre alternativ, även för den som investerar mångmiljonbelopp.

 

  1. Jämlikhet. I Sverige sparar i stort sett alla vuxna i fonder. Ung som gammal, lantbrukare som civilingenjör, kvinna som man. Fonder är dessutom så pass integrerade i det svenska samhällsbygget att vi genom utformningen av pensionssystemet sparar i fonder vare sig vi vill det eller inte. Fonder möjliggör alltså för alla i Sverige att ta del av den ekonomiska utvecklingen, inte bara i Sverige utan i hela världen.

 

  1. Fondmarknaden. Konkurrens och transparens bland fondförvaltare skapar en marknad till gagn för fondspararen. Att nya regelverk dessutom ökat transparensen de senaste åren gör att fondspararen i hög utsträckning kan ställa fonder mot varandra och göra välinformerade val.

 

Som sparekonom ser jag det som min viktigaste uppgift att kommunicera, aktualisera och belysa sparfrågor utifrån spararens perspektiv. Och även om det såklart finns alternativ till ett fondsparande så tycker jag faktiskt att fonder för de allra flesta oftast är bäst, i alla fall om man sparar på lite längre sikt.

 

Om panelsamtalet hade ägt rum i dag hade en mer passande rubrik därför varit ”Varför är fonder världens bästa uppfinning?”

 

Gustav – Sparekonom