Största risken är att inte ta någon risk

När man ska investera pengar på börsen, antingen via fonder eller i aktier, pratas det mycket om risker. Det finns en risk att förlora hela sitt kapital, eller en risk att man betalar för höga avgifter. Det kan kännas komplicerat och krångligt och en del känner att de behöver vara påläst och aktiva för att kunna investera sina pengar. Jag vill dock påstå att den största risken med ett långsiktigt sparande är att låta sig rädas och inte ta någon risk alls.

Risktagande en förutsättning för ett sunt långsiktigt sparande

Det är dock viktigt att poängtera att det absolut finns risker med att spara på börsen. Börsen svänger både upp och ned med större eller mindre kraft, och det är inget som går att förutse. Ser man över ett längre perspektiv ser det däremot ljusare ut. Har man stått vid sidan av börsen har man faktiskt missat en fantastisk värdeökning de senaste åren. Risken med att inte ta risk är helt enkelt att du missar potentiell avkastning, och inflationen kommer äta upp värdet av dina besparingar. I grafen nedan illustreras hur avkastningen har sett ut sedan 1997 för olika fondtyper såväl som sparkontot. Det är tydligt att den som vågat välja det mer riskfyllda alternativet (aktiefonder) har fått uppleva en stor volatilitet under åren, men även blivit belönad med en fantastisk avkastning!

Störst risk att inte ta risk

Ta rätt risk!

Svenskar är ett fondsparande folk, vilket är fantastikt. Och som bilden ovan illustrerar finns det olika fondtyper med olika risknivåer. Det gäller att välja rätt risknivå för sitt sparande. Och poängen är att du ska välja olika risk för olika sparanden. För det mer kortsiktiga sparandet, bufferten eller semesterkassan ska du ha minimal risk. Till detta passar i många fall ett sparkonto. Men när det kommer till penionssparandet, som för många är en väldigt lång tidshorisont, ska du dra på med högsta möjliga risken! När det börjar närma sig pensionen är det en bra idé att vikta ned aktierisken pö om pö. Detta för att undvika att ha allt för stor risk de sista åren innan pensionen. Här kan du ta del av en del tips från mig för att sätta igång ett fondsparande.

/Johanna Englundh