Köpa till sillen och sälja till kräftorna?

Det finns ett gammalt investeringstalesätt som säger ”köp till sillen och sälj till kräftorna”. Med det menas att aktiemarknaden förväntas utvecklas bra under sommarmånaderna och att en god strategi är att köpa på sig aktier, fonder eller andra aktieexponeringar till sillen på midsommar och sälja med god förtjänst framåt hösten, lagom till kräftpremiären. Men hur väl stämmer det?

Det finns ett gammalt investeringstalesätt som säger ”köp till sillen och sälj till kräftorna”. Med det menas att aktiemarknaden förväntas utvecklas bra under sommarmånaderna och att en god strategi är att köpa på sig aktier, fonder eller andra aktieexponeringar till sillen på midsommar och sälja med god förtjänst framåt hösten, lagom till kräftpremiären. Men hur väl stämmer det? Jag testar teorin på femårsperioden 2013-2017.

Hur väl följer börsen almanackan?
Jag har valt att titta närmare på de senaste fem årens genomsnittliga månadsavkastning på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) för att se om det finns ett mönster, och om det finns stöd för teorin att köpa till sillen och sälja till kräftorna. Överlag har börsen gått bra de senaste fem åren och det medför att det genomgående är starka månadsavkastningar. Starkaste utvecklingen har februari haft med en genomsnittlig börsutveckling på över 4,5 procent. Första delen av året, fram till och med maj, har under de fem åren haft en bättre utveckling (10,8 %) än de sista fem månaderna (5,4 %).

De sämsta månaderna under året har varit juni och augusti, de enda månaderna som i genomsnitt har en negativ månadsavkastning under den valda tidsperioden. Därutöver har december haft en svag utveckling på 0,16 procent och januari likaså (1,01 %).

Ska man köpa till sillen och sälja till kräftorna? 
Historiskt har det alltså inte varit speciellt lönsamt att köpa till sillen och sälja till kräftorna. I alla fall inte de senaste fem åren. Köper man till sillen (juni) och säljer till kräftorna (september) så har man i genomsnitt fått en avkastning på -0,5 %. För enkelhetens skull räknar vi in hela månader, för vän av ordning så är ju faktiskt midsommar i slutet av juni och kräftskivor i början/mitten av september.

Vad beror då detta på? En förklaring är att politiska och ekonomiska nyheter får extra stor påverkan under sommaren. Med den enkla förklaringen att börshandlarna helt enkelt har semester. Det medför att börsen är mer känslig och volatil. En enskild aktieaffärer får större påverkan under sommaren, inte minst märks det framförallt i småbolag eller i aktier med lägre handelsomsättning. En sådan markoekonomisk nyhet vi sett de senaste åren är Brexitomröstningen 2016 som bidrog till att börsen föll -3,5 % i juni. Med det sagt så gjorde börsen en rekyl och steg med 5,5 % i juli 2016. Nettoeffekten är alltså svår att mäta, men volatiliteten påvisad.

Tips
Sammantaget verkar det alltså inte som att talesättet köpa till sillen och sälja till kräftorna håller. Då rekommenderar jag hellre att köpa bolag man tror på långsiktigt, där innehavet inte avgörs av vilken månad det är på året. Om man ändå vill utöka sin sparportfölj någon period under året så pekar de senaste fem åren på att årets första fem månader ger bäst sammanhängande chans till avkastning. D.v.s. köp i minusgrader och sälj till islossning?

Vi hörs!

Gustav