Hållbart fondsparande – går det?

Att en av tre sparare har valt en fond för att den är hållbar visar verkligen att den hållbara spartrenden är här för att stanna. Under åren har vi även sett att alt färre män svarar nej på frågan om de valt en fond för att den är hållbar, vilket kan tyda på en utveckling där hållbara sparprodukter är det nya svarta!
hållbart fondsparande
Har du en fond som du har valt för att den har en hållbar inriktning? Procent 44 procent anger att det främsta skälet till att de har valt en hållbarhetsfond är att man inte vill placera sina pengar i “oetiska” bolag. 38 procent tror att placeringen kan ha en positiv inverkan på miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter medan 15 procent tror att det kan komma att ge en högre avkastning

hållbart fondsparande

Vad var det främsta skälet till att du valde en hållbar fond? Procent

Hur vet man om en fond är hållbar på riktigt?

När det kommer till just hållbart sparande finns det många parametrar man kan inkludera. Och en sparare kanske tycker att en viss sak är jätteviktigt medan en annan tycker någonting helt annat. Det har varit dåligt med konsekventa riktlinjer för vad som faktiskt är hållbart och inte, vilket gjort det svårt för oss sparare. Men förhoppningsvis blir det bättre framöver! EU har nämligen infört nya hållbarhetsregler för att göra det lättare att veta vad som är hållbart och inte. Det är ett ganska omfattande regelverk som du kan läsa mer om här.

I utvärderingsverktyget Kolla fonden på Fondkollen.se kan du se hur fonden arbetar med hållbarhetsfrågor. För alla fonder, där de finns tillgängliga, har vi lagt till fondens Hållbarhetsprofil samt Morningstars hållbarhetsbetyg.

Hållbarhetsprofilen här på Fondkollen.se är ett informationsblad som beskriver om och i så fall på vilket sätt fonden arbetar med hållbarhetsfrågor. Denna information kan vara till hjälp när man vill jämföra fonder med hållbarhetskriterier med varandra. Hållbarhetsprofilen har tagits fram av branschsamarbetet Swesif (Sveriges forum för hållbara investeringar).

Morningstars hållbarhetsbetyg visar hur bra företagen som fonderna investerar i bedöms vara på att hantera olika hållbarhetsfrågor såsom miljöhänsyn, sociala frågor och ägarstyrning. Omdömet på 1-5 jordglober sätts genom att jämföra fonderna med andra fonder med samma placeringsinriktning. Ju fler glober, desto bättre betyg inom sin kategori. Däremot kan man inte jämföra fonder mellan olika kategorier, då är det bättre att titta på fondens ”Hållbarhetsvärde”, den samlade poängbedömningen som ligger till grund för antalet glober som fonden får.

Gå gärna in och testa själv genom att söka fram en fond i Kolla fonden!

/Johanna Englundh