Börsras: Tänk på detta som fondsparare

Börsras: tänk på detta som fondsparare. Bestäm dig för vad du sparar till, undvik impulsiva knapptryck och månadsspara - det är ofta den bästa medicinen.

Börsras: tänk på detta som fondsparare. I tider av börsras är det bra att hålla mer än en tanke i huvudet. De allra flesta dagar är börshumöret ganska lugnt. Under 2019 rörde sig fyra av fem börsdagar under plus eller minus en procent. Men ibland händer det att börsen skakar till ordentligt. Det senaste dagarna har vi sett rejäla börsras i Sverige, Europa och USA såväl som på de asiatiska marknaderna. Och det är under dessa perioder som många sparare och fondsparare blir oroliga och funderar vad de ska ta sig till. Här kommer ett par tips.

Börsras: Tänk på detta som fondsparare

För det första är det viktigt att bestämma dig för vad du sparar till. En vanlig skiljelinje går mellan att spara pengar till din pension om 20-30 år, eller en semester om något enstaka år. Om du pensionssparar, eller har ett annat sparande med en tidshorisont på över 10 år, så finns det ingen anledning att göra stora rockader i sparportföljen. Att kontinuerligt spara pengar varje månad under en längre tidsperiod är den bästa medicinen mot tillfälliga börsnedgångar. I och med att du köper, till exempel aktier och fonder, varje månad riskerar du inte att göra alla dina inköp dagen innan en börsnedgång, samtidigt som du aldrig missar en börsuppgång.

Undvik impulsiva knapptryck

Börsras: tänk på detta. För det andra är det minst lika viktigt att försöka undvika impulsiva knapptryck. Med impulsiva knapptryck menar jag att du förhastat säljer eller köper dina aktier eller fonder. Antingen för att du känner en nervositet och inte vill att dina innehav ska backa ännu mer. Eller att du helt enkelt inte vill missa “chansen” att köpa mer aktier och fonder när marknaden upplevs som billig. I de flesta fall är den här typen av infall dömda att misslyckas. Börsras: tänk på detta. Återigen är det viktigt att på förhand bestämt sig för vad du sparar till och att göra kontinuerliga månadsinköp. Då kan du bortse från tillfälliga börsnedgångar och istället tänka att dina köp just den här månaden ser ut att bli billiga.

Mer om Coronavirusets utveckling kan du läsa på Världshälsoorganisationens hemsida.

Mer om Sveriges arbete med viruset kan du läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.