Så kan alla spara smart och enkelt

Så kan alla spara smart: Börja i det lilla, gör ett enkelt fondval och följ upp dina val för att förstå vad som påverkar värdet på dina fonder.

Så kan alla spara smart och enkelt: De allra flesta svenskar anser att de har tillräckliga kunskaper för att hantera sin privatekonomi. När det gäller att påverka sitt sparande skiljer det dock mellan könen. Många kvinnor anser att de inte har tillräckliga kunskaper. När det gäller inställning till risk har kvinnornas inställning förändrats något och färre kvinnor än tidigare uppger att låg risk är viktigast. Det är ett par av de slutsatser som Fondbolagens förening presenterar i en ny undersökning.

Stora könsskillnader i upplevd kunskap

Fondbolagens förening genomför tillsammans med Kantar Sifo Prospera en undersökning om kvinnor och mäns inställning till sparande och privatekonomi. Den genomförs i år för tredje året i följd. Resultaten visar i likhet med tidigare års resultat på ett stort upplevt kunskapsgap mellan könen. Om man jämför med föregående år så tycker fler att de har bättre kunskap om sparande och privatekonomi. En av tre (31 procent) män uppger att deras kunskap är bättre än genomsnittet, medan 15 procent av kvinnorna svarar detsamma. Jämfört med föregående år är det både färre män och färre kvinnor som uppger att deras kunskap är lägre än genomsnittet för personer med samma kön.

Så kan alla spara smart

På frågan om respondenterna har tillräckliga kunskaper för att kunna påverka sitt sparande svarar 73 procent av männen och 46 procent av kvinnorna att de har tillräckliga kunskaper. Jämfört med svaren på frågan om kunskaper inom privatekonomi generellt svarar fler att de inte har tillräckliga kunskaper, 19 procent av männen och 35 procent av kvinnorna. Att spara är enkelt. Det är därför synd att så pass många tycker motsatsen. Här kommer ett par tips på hur man enkelt kan komma igång med ett sparande. Så kan alla spara smart och enkelt:

  • Börja i det lilla. Ett sparande behöver inte vara flera tusenlappar i månaden. Det går lika bra att börja med 100 kronor i månaden för att få en sparkänsla och se pengarna växa.
  • Gör ett enkelt fondval. Välj en fond du känner till, blivit tipsad om eller som du enkelt kan börja ett månadssparande i.
  • Följ upp dina fondval för att förstå vad som påverkar värdet på dina fonder. Det behöver inte vara varje vecka, eller ens varje månad. Men gå gärna in och kolla till dina fondplaceringar minst en gång i halvåret.

Lycka till i ditt fondsparande!