Skatt på investeringssparkonto (ISK) 2020

Skatt på investeringssparkonto (ISK) betalas årligen. Skatten fastställs i slutet på november året innan. Skatten på ISK för år 2020 är 0,375 procent.

Investeringssparkonto (ISK) är en populär sparform där du till exempel kan spara i fonder och aktier. Skatt på investeringssparkonto (ISK) betalas årligen och är baserat på värdet av dina tillgångar, oavsett om du har gjort vinst eller förlust under året. Till följd av att du betalar en årlig skatt är det ingen vinstskatt när du väl säljer dina fonder.

Skatt på investeringssparkonto (ISK)

Skatten på ISK beräknas i två steg. (1). Först och främst genom att räkna fram en så kallad schablonintäkt. Den får du genom att multiplicera kapitalunderlaget, alltså de tillgångar som finns på investeringssparkonto under året, med summan av statslåneräntan den 30 november föregående år, och en procentenhet. Låt oss ta innevarande år, 2019, som exempel. Säg att kapitalunderlaget är 10 000 kronor. Statslåneräntan den 30 november 2018 var 0,51 procent. Alltså blir schablonintäkten 10 000 kronor * (1% + 0,51%) = 151 kronor. Därefter följer steg två (2), och det är att beräkna skattesatsen. Det gör man genom att multiplicera schablonintäkten med 30 procent. I vårt exempel 151 kronor * 30 procent = 45,3 kronor. Med andra ord betyder det att skatten på investeringssparkonto är 0,453 % för taxeringsåret 2019.

Skatt på ISK för år 2020

Skatten för år 2020 bestäms alltså av vad statslåneräntan är den 30 november år 2019. Och den har sedan november förra året sjunkit, och det rejält. Sedan mitten på sommaren har den legat på minus. Till följd av den låga statslåneräntan kommer statslåneräntan plus en procentenhet att slå i golvet för hur låg den får lov att vara. Det vill säga att skatt på investeringssparkonto (ISK) inte får beräknas med att statslåneräntan plus en procentenhet understiger 1,25 %. Alltså kommer skatten på investeringskonto (ISK) år 2020 att vara 1,25 % * 30 %=0,375 procent. Om vi tar samma exempel och räknar på ett kapitalunderlag på 10 000 kronor, så kommer alltså skatten för år 2020 att vara (10 000 kronor * 1,25 %) * 30 % = 37,5 kronor.

Tänk på detta när du väljer ISK

Det finns ett par saker du som sparare bör tänka på innan du väljer att börja spara på ett investeringssparkonto (ISK).

  1. För ett långsiktigt sparande med relativt sett hög risk så är ISK ett bra val. Anledningen till det är att du betalar skatt på summan av dina tillgångar oavsett om värdet går upp eller ner. Om du då tar för låg risk på ditt ISK och med det får en låg avkastning så finns risken att den skatt du betalar äter upp en förhållandevis stor del av värdeökningen. Med andra ord är det viktigt att tänka både på risk och avkastning när du väljer att börja spara på ett investeringssparkonto.
  2. En av de största fördelarna med att spara på investeringssparkonto är att det är enkelt. Du kan spara i både aktier och fonder och det är busenkelt att komma igång. En sak du som sparare dock ska tänka på är att det inte automatiskt är det bästa sparskalet för just ditt sparande. Ett helt vanligt aktie- och fondkonto där man betalar vinstskatt på värdeökningen kan vara nog så bra. Uppmaningen är därför att som alltid att ta ett par minuter och fundera kring hela ditt sparande. Vad sparar du till? Hur länge tänker du spara? Och vad tror jag om börsens utveckling framöver?