Orangea kuvertet 2020

Orangea kuvertet 2020: Den här veckan påbörjas utskicken av nästan 6 miljoner kuvert. Som vanligt innehåller det information om din pension.

Orangea kuvertet 2020: Den här veckan påbörjas utskicken av nästan 6 miljoner kuvert. Som vanligt innehåller det information om din pension. Det är såklart bra, men sparare bör se orangea kuvertet som en påminnelse för att göra en översyn av ens egna pensionsförväntningar. Inte minst om man har ett totalt pensionssparande som inte motsvarar det man förväntar sig som pensionär.

Orangea kuvertet 2020

I över 20 år har Pensionsmyndighetens orangea kuvert skickats ut till svenska pensionssparare. En nyhet i år är enligt myndigheten att alla mellan 26 år och 40 år kan läsa om möjligheten att göra hållbara fondval. I övrigt är det mesta sig likt föregående utskick. Det i särklass viktigaste är att öppna kuvertet. Väl öppnat kan det som sagt vara bra att se så ens förväntningar på den enskilda pensionen motsvaras i pensionsprognosen. En del av den informationen får du i kuvertet, annat gör du enkelt med pensionsverktyget minPension. Det finns en rad andra pensionsförändringar som träder i kraft i år.

Så här ska du läsa innehållet

Orangea kuvertet 2020: På den första sidan i kuvertet kan du se förändringarna i din allmänna pension för det senaste året. Här kan du också se hur dina fonder i premiepensionen har utvecklats. Det finns ett konto för inkomstpension och ett konto för premiepension. Under “Din premiepension” redovisas dina fondval i en tabell. Här kan du enkelt se varje fonds värdeändring, fondavgift och din valda fördelning. På den andra sidan hur stora avsättningarna som har skett till din allmänna pension det senast deklarerade inkomståret. Här kan du bland annat utläsa hur stor del av dina pensionsrätter som går till inkomstpension och premiepension.

orangea kuvertet 2020

orangea kuvertet 2020

 

Tre tips

  1. Först och främst – öppna orangea kuvertet 2020. Försök förstå innehåller och känn dig trygg i vad det betyder för dig och din framtida pension.
  2. Fundera på dina egna pensionsförväntningar och om de rimmar med det du kan utläsa ur orangea kuvertet.
  3. Gör fondval efter dina egna preferenser. Har du långt kvar till pensionen? Då är det klokt att ha en stor andel aktiefonder bland dina fondval.