Coronakrisen och din pension: så påverkar covid-19 pensionen

Coronakrisen och din pension: så påverkar covid-19 pensionen. Hur påverkas den allmäna pensionen, tjänstepensionen och det privata pensionssparandet?

Coronakrisen och din pension: så påverkar covid-19 pensionen. Intåget av det nya coronaviruset har skapat tumult i världen. Så även på de finansiella marknaderna. När läget i ekonomin är osäker och framtiden är svår att förutspå brukar börsen vara skakig. Så har det varit nu också. Hur ska du då tänka kring coronakrisen och din pension?

Coronakrisen och din pension: så påverkar covid-19 pensionen

Din pension består av ett par olika delar. För det första finns det något som kallas för allmän pension. Den består av inkomstpension och premiepension. Hur påverkar coronakrisen din pension?

  • Inkomstpensionen räknas om med den genomsnittliga löneförändringen i Sverige vid varje årsskifte. Effekten av coronakrisen och din pension specifikt på inkomstpensionen är därför sammankopplad med de generella löneförändringarna. Det är sannolikt att den genomsnittliga löneförändringen kommer att påverkas negativt av utbrottet av Covid-19. Och följdeffekten av det blir alltså att inkomstpensionen påverkas. Men för att göra det hela mer komplicerat så finns det i det svenska pensionssystemet något som kallas bromsen. Den finns till för att balansera pensionsutbetalningar med rådande ekonomiska läge. Om Sverige går in i djup lågkonjunktur kan bromsen slå in och helt enkelt justera statens pensionsåtaganden.
  • Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv bestämmer över. Du gör egna val av fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg. Utvecklingen inom premiepensionen är starkt sammanflätat med den generella tillväxten på de finansiella marknaderna, då framför allt aktiemarknaden. När de finansiella marknaderna har en positiv värdeutveckling så stiger även värdet på dina premiepensionsfonder. Och tvärtom.

Tjänstepensionen och det privata pensionssparandet

Nio av tio svenska löntagare har tjänstepensionen. Den betalas in av din arbetsgivare och kan se ut på olika sätt. Antingen så har du en hög andel valfrihet och kan fritt välja fonder eller andra värdepapper att spara i. Eller så har du ett mera låst sparande, ett så kallat förmånsbestämt tjänstepensionsval. generellt sett rekommenderas en hög andel aktier i både tjänstepension och premiepension ju längre du har kvar till pensionen. Ju högre andel aktier du har i din portfölj, oavsett vad du sparar till, desto känsligare är ditt sparande för börsoro. Kort sagt är på temat coronakrisen och din pension i stort inga skillnader i synen på börsoro mellan premiepensionen och om du har en hög andel valfrihet i din tjänstepensionen. Skillnaden uppstår i stället när man jämför olika tjänstepensionslösningars mottaglighet för börssvängningar.

Coronakrisen och din pension. Graden av hur mycket det privata pensionssparandet påverkas av börsoro är likt allt annat sparande beroende av hur ens sparportfölj ser ut. Har du mycket aktieplaceringar är inverkan såklart större jämfört med om du placerat i så kallade räntepapper. Värt att påminna om i tider av stor börsoro är poängen med att fortsätta med det regelbundna sparandet, så även ens privata pensionssparande.

Coronakrisen och din pension: tre tips till sparare

  1. Se coronakrisen och din pension som ett bra tillfälle att sätta dig in i vad som påverkar den “lön” du kan förvänta dig efter arbetslivet.
  2. Gör inga förhastade förändringar, utan fortsätt med din långsiktigt sparstrategi. Till exempel så finns det ingen anledning att göra stora rockader i ens sparportfölj om man har över 10 år kvar till pensionen.
  3. Låt inte oron gå ut över ditt sparande. Vi är alla oroliga när det liv och samhälle vi känner till skakar. Men låt inte det gå utöver ditt sparande, utan fortsätt månadsspara.