Hushållen valde ISK för sitt fondsparande 2016

Hushållen fortsätter att välja ISK för sitt fondsparande visar nya siffror från Fondbolagens förening. Om vi bara tittar på hushållens privata fondsparande och räknar bort företagens fondsparande och sådant sparande som hushållens inte själva har initierat, till exempel sparandet till premiepension och tjänstepension, kan man säga att i princip allt sparande som hushållen gjorde i fonder under 2016 gick via ISK.
Hushållen fortsätter att välja ISK för sitt fondsparande visar nya siffror från Fondbolagens förening. Om vi bara tittar på hushållens privata fondsparande och räknar bort företagens fondsparande och sådant sparande som hushållens inte själva har initierat, till exempel sparandet till premiepension och tjänstepension, kan man säga att i princip allt sparande som hushållen gjorde i fonder under 2016 gick via ISK.
Totalt nysparades 27 miljarder kronor i fonder via ISK förra året. Samtidigt var det var det nettouttag ur de fonder som hushållen direktsparar i (-24 miljarder kronor).Hushållens privata nysparande i fonder 2016, miljarder kronor

Anledningen till det höga nysparandet i ISK är gissningsvis den rekordlåga räntan.

2016 räckte det med att ha en avkastning på sitt sparande på 1,4 procent för att det skulle löna sig att spara på ett ISK. För 2017 gäller det att ha en avkastning som är över 1,25 procent för att det ska vara mer förmånligt att spara på ISK jämfört med att spara utanför.

Generellt kan man säga att för att det ska vara lönsamt att spara på ett ISK så ska avkastningen ligga högre än statslåneräntan plus 0,75 procentenheter. ISK passar därför särskilt bra för fonder med aktier i, som aktiefonder och blandfonder. Räntefonder är inte att rekommendera att ha på ISK då den förväntade avkastningen är för låg för att det ska löna sig.

Vill du läsa mer om de olika sätten att spara i fonder och de olika skattereglerna kan du göra det här: fondkollen.se/faktafordjupning/olika-satt-att-spara-i-fonder

Om vi går tillbaka till statistiken och tittar på vad hushållen har sparat i för typ av fonder på sina investeringssparkonton så är det, precis som förväntat, blandfonder och aktiefonder som dominerar. En del av sparandet har också gått till långa räntefonder (obligationsfonder).

Så länge räntan är låg kan vi nog fortsätta att se denna trend, att nysparandet i fonder framförallt går via ISK.

Är du intresserad och vill titta lite närmare på siffrorna över fondsparandet i Sverige under 2016 kan du göra det här: fondbolagen.se/sv/Statistik–index/Fondsparande-och-fondformogenhet-efter-kategori/

Hanna Helgesson