Hur fungerar det här med skatt när det gäller fondsparande?

Hej Martin,

Det är precis som du säger, att när du fondsparar måste du betala skatt. Det kan göras på två olika sätt beroende på om du direktsparar i fonden eller sparar via ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring.  

Vid direktsparande i fonden (dvs sparandet sker inte via en kapitalförsäkring eller ett ISK):

Då betalar du skatten när du säljer dina fondandelar. Skatten är 30 procent av den vinst du har gjort i fonden. Skatten betalas via deklarationen året efter. Du behöver ingen särskild blankett från Skatteverket utan fondbolaget lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket om kapitalvinster och förluster och dessa uppgifter förtrycks sedan på din deklaration och beskattas som inkomst av kapital.

När du direktsparar i en fond betalar du också en årlig schablonskatt som är 30 procent på en schablonintäkt (0,4% på fondens värde vid ingången av året). Detta behöver du inte heller hålla koll på själv utan fondbolaget lämnar uppgifter om schablonintäkt till Skatteverket som förtrycker dessa uppgifter på deklarationen.

Om du sparar via ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring:

Sparar du via ett investeringssparkonto (ISK) betalar du ingen skatt vid försäljning av fondandelar utan istället betalar du en årlig avkastningsskatt. Detta görs också via deklarationen. En schabloninkomst (baserad på statslåneräntan i november året innan plus 0,75 procentenheter, dock lägst 1,25) tas upp som inkomst av kapital och beskattas med 30 procent. Värdet på kontot stäms av kvartalsvis. ISK kan vara fördelaktigt vid en genomsnittligt hög avkastning, men skatten tas även ut under år med värdeminskning. Företaget där du har ditt ISK (tex din bank) räknar ut schablonintäkten som sedan förtrycks i deklarationen.

Sparande i en kapitalförsäkring beskattas på ungefär motsvarande sätt som sparande via investeringssparkonto.

Mer om skatt och aktuella belopp kan du läsa här http://fondkollen.se/faktafordjupning/olika-satt-att-spara-i-fonder/

Vänliga hälsningar

Hanna Helgesson

Hej!
Det är så att jag funderar på att börja fondspara. Jag har tänkt att börja med kanske 5 000kr. Men sen gör man förhoppningsvis en vinst nån gång och hur funkar det då med Skatteverket? Ska man ha någon blankett eller nåt från dem för jag antar att man måste betala skatt. Hur beräknas skatten?
Med vänlig hälsning Martin

Hej Martin,

Det är precis som du säger, att när du fondsparar måste du betala skatt. Det kan göras på två olika sätt beroende på om du direktsparar i fonden eller sparar via ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring.

Vid direktsparande i fonden (dvs sparandet sker inte via en kapitalförsäkring eller ett ISK):

Då betalar du skatten när du säljer dina fondandelar. Skatten är 30 procent av den vinst du har gjort i fonden. Skatten betalas via deklarationen året efter. Du behöver ingen särskild blankett från Skatteverket utan fondbolaget lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket om kapitalvinster och förluster och dessa uppgifter förtrycks sedan på din deklaration och beskattas som inkomst av kapital.

När du direktsparar i en fond betalar du också en årlig schablonskatt som är 30 procent på en schablonintäkt (0,4% på fondens värde vid ingången av året). Detta behöver du inte heller hålla koll på själv utan fondbolaget lämnar uppgifter om schablonintäkt till Skatteverket som förtrycker dessa uppgifter på deklarationen.

Om du sparar via ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring:

Sparar du via ett investeringssparkonto (ISK) betalar du ingen skatt vid försäljning av fondandelar utan istället betalar du en årlig avkastningsskatt. Detta görs också via deklarationen. En schabloninkomst (baserad på statslåneräntan i november året innan plus 0,75 procentenheter, dock lägst 1,25) tas upp som inkomst av kapital och beskattas med 30 procent. Värdet på kontot stäms av kvartalsvis. ISK kan vara fördelaktigt vid en genomsnittligt hög avkastning, men skatten tas även ut under år med värdeminskning. Företaget där du har ditt ISK (tex din bank) räknar ut schablonintäkten som sedan förtrycks i deklarationen.

Sparande i en kapitalförsäkring beskattas på ungefär motsvarande sätt som sparande via investeringssparkonto.

Mer om skatt och aktuella belopp kan du läsa här http://fondkollen.se/faktafordjupning/olika-satt-att-spara-i-fonder/

Vänliga hälsningar

Hanna Helgesson