Om index och indexfonder

Indexfonder är något som många fondsparare har hört talas om och det är en fondtyp som vuxit kraftigt i popularitet. Men vad menas egentligen med index och hur förvaltas en indexfond?

Ett index är som en lista med olika företag som representerar en viss del av ekonomin. Det kan vara företag som är kända över hela världen eller bara avser ett specifikt område eller bransch, som till exempel teknikföretag eller företag inom hälsa. Indexet visar hur en viss marknad har gått i genomsnitt. Det finns alltså många olika typer av index som visar den genomsnittliga utvecklingen på den marknad som valts.

Om vi till exempel tittar på indexet OMXS30 (OMX Stockholm 30) så ser vi att det består av de 30 mest handlade och största företagen på Stockholmsbörsen. Just OMXS30 innehåller företag från olika industrier och sektorer. Du hittar företag från sektorer som finans, industri, telekommunikation, teknik och många andra. Sen finns det också exempelvis OMXSMC (OMX Stockholm Mid Cap). Detta index inkluderar medelstora företag som inte ingår i OMXS30. Ett annat exempel är SIXRX som innehåller ca 260 svenska företag, där såväl stora som små- och medelstora bolag ingår.

Ett av de mest kända indexen i världen är S&P 500. Detta är ett index över de 500 största företagen som är noterade på den amerikanska börsen, inklusive många av världens mest kända företag.

Ser vi till popularitet hos svenska sparare är indexfonder som följer globala aktieindex populärast, följt av fonder som följer svenska aktieindex.

Hur förvaltas en indexfond?

När du väljer en indexfond kan du i beskrivningen se vilket index det är som fonden följer. I exemplet nedan investerar fonden i bolag som ingår i OMXSBESG (OMX Stockholm Benchmark ESG). På Nasdaqs hemsida kan du läsa mer om detta index och vilka bolag som ingår.

Indexfonder har som målsättning att avkastningen ska överensstämma med utvecklingen för det index som följs. Förvaltaren som sköter en indexfond behöver inte lägga lika mycket resurser på att analysera företag som krävs för aktivt förvaltade fonder. Därför har indexfonder i genomsnitt en lägre avgift. Indexfonder kallas också för passivt förvaltade fonder.

Det vanligaste sättet vid indexförvaltning är att köpa företag efter hur stor andel de utgör av den marknad som ett börsindex representerar. Ett sådant index kallas då för kapitalviktat. Om ett företag utgör exempelvis 10 procent av ett index så ska fonden ha lika stor andel. Förvaltaren av en indexfond måste kontinuerligt (halvårsvis är vanligt) justera innehaven för att överensstämma med tillgångarna i det index som skuggas. Indexfonder måste också hantera bolagshändelser, såsom utdelningar och nyemissioner, samt fondens dagliga flöden (spararnas insättningar och uttag).

Det finns även fonder som följer en annan typ av index vars sammansättning bestäms utifrån särskilda kriterier såsom hållbarhet och samhällsansvar. En annan variant är att fonden utgår från ett kapitalviktat index, men att fondbolaget själva väljer att utelämna vissa företag som inte anses lämpliga ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta kallas för screening. Olika fondbolag kan ha olika hållbarhetsperspektiv – därför är det bra att fundera över vad du tycker är hållbart.

Läs mer fakta om fonder här.