Vanliga frågor om fonder

Här kan du lära dig det mesta om fonder och fondsparande. Vad är en fond? Vad är det för skillnad på en indexfond och en aktivt förvaltad fond? Vi besvarar de vanligaste frågorna gällande fonder.

Vad är en fond?

En fond kan beskrivas som en portfölj med värdepapper som ägs av många investerare. Fonden kan innehålla såväl svenska som utländska aktier, obligationer och andra värdepapper. Alla pengar som placeras i fonden fördelas automatiskt på alla de värdepapper fonden äger.

Vad är det för skillnad på en indexfond och en aktivt förvaltad fond?

En indexfond har en lika stor andel i olika företags aktier som dessa aktier finns representerade i index. Det innebär att om ett företag utgör exempelvis 10 procent av ett index så skall fonden ha lika stor andel. Eftersom indexfonder är passiva och inte behöver aktiv förvaltning så har dessa fonder i genomsnitt låga förvaltningsavgifter.

I aktiv förvaltning avviker placeringarna från index. Förvaltaren väljer placeringar som bedöms ha störst chans att ge bra avkastning. Tid och resurser läggs ned på att analysera företag för att på så sätt kunna bedöma utvecklingsmöjligheterna. Aktiv förvaltning innebär inte nödvändigtvis att tillgångarna i fonden omsätts i en hög hastighet, utan främst menas att förvaltaren fattar aktiva placeringsbeslut, oberoende av sammansättningen i ett visst index.

Varför ska jag spara i en aktiefond när jag kan köpa aktier direkt?

Det finns några fördelar att spara i en aktiefond jämfört med att spara direkt i aktier. Det förstås inget som säger att du inte kan göra både och men sparande direkt i aktier kräver mer kunskap och mer tid.

Fördelarna med att spara i en aktiefond jämfört med att spara direkt i aktier:

Automatisk riskspridning

Enligt lag ska en värdepappersfond sprida risken på minst 16 olika värdepapper. Vanligtvis placerar en fond i många fler aktier eller andra värdepapper. Du får tillgång till en hel portfölj av värdepapper genom att spara i en fond.

Enkelt att spara i fonder

Det är lätt att börja fondspara och göra insättningar och uttag. Fonder gör det enkelt för den som även vill spara i utländska placeringar.

Valmöjlighet

Det finns ett stort utbud av fonder med olika inriktningar att välja på.

Spara regelbundet med fonder (månadssparande)

Du behöver inga stora belopp för att spara i fonder utan passar utmärkt för regelbundet sparande (tex månadssparande) med mindre belopp.

Professionell förvaltning

Du överlämnar ansvaret för att köpa, sälja och välja aktier eller andra värdepapper till förvaltare som jobbar med detta på heltid.

Nackdelen är att fonden tar en årlig avgift. Avgiften dras med 1/365 del vare dag.

Hur ofta behöver jag kolla upp mitt fondsparande?

En utav fördelarna med fonder är att när du fattat beslut om vilken fond du vill spara i och så sköter förvaltaren resten, dvs tar alla beslut om vilka aktier (om det är en aktiefond) som ska köpas och säljas. Däremot kan dina förutsättningar ändras med tidens gång och det är därför bra att kolla över ditt sparande någon gång per år. Passa då på att dels kolla över om du sparar i rätt typ av fond (aktiefond, blandfond eller räntefond) med tanke på när pengarna ska användas men kolla också hur de fonder du sparar i utvecklats. Har de gett bättre eller sämre avkastning än andra fonder som placerar på samma sätt? Har de gått mycket sämre kan du tex kolla hur hög avgiften är. Kanske har den en hög avgift som gör det svårt att hänga med resten av fonderna. Fundera på om du kanske ska byta till en annan fond, antingen som placerar på samma marknad eller om du ska byta till en fond som placerar på något annat sätt. Men glöm inte att vara långsiktig i ditt tänk.

Du kan enkelt kolla dina fonder med verktyget ”Kolla fonden”.