Konsumenternas Bank- och finansbyrå fyller 30 år!

Sedan 1994 har konsumenter kunnat få oberoende vägledning i frågor om bank och finans. Allt som krävs är ett kostnadsfritt telefonsamtal, mejl eller besök på webbplatsen konsumenternas.se.

Många behöver hjälp med att förstå de produkter och tjänster som finansiella företag säljer. Den hjälpen kan konsumenter få gratis om de kontaktar Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

– Vi får tusentals frågor per år. Konsumenterna undrar till exempel varför de måste svara på så många frågor om syftet med sina konton eller till och med får sina konton uppsagda. Vi informerar om vilka rättigheter och skyldigheter de har, säger Patrick Rydén, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Det betyder mycket att de får tala med en oberoende part.

Vägledning i flera kanaler

Konsumenter som behöver råd väljer ofta att ringa oss på vår telefontid eller mejla. Men tre miljoner besöker också årligen vår webbplats konsumenternas.se. På webbplatsen finns bland annat olika verktyg för att välja bankkort och räkna på lån.

De som vill vara säkra på att inte missa vad som är aktuellt på byrån kan också prenumerera på våra nyheter.

Analyserar konsumenternas problem

Förutom att hjälpa enskilda personer är det en viktig uppgift för oss att identifiera och analysera konsumenternas problem och vidarebefordra dem till olika myndigheter, företag och branschorganisationer. I vår verksamhetsberättelse för 2023 redovisas en del av de problem som varit aktuella under året.

Utbildningar 

Utbildningar är en annan, viktig del av vår verksamhet. Vi utbildar i första hand personer som sedan i sin tur ska utbilda andra eller själva hjälpa konsumenter med problem som faller inom vårt område. Vi utbildar till exempel konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare, fackförbund och överförmyndare.

Oberoende och utan vinstintresse
Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en stiftelse som har Konsumentverket, Finansinspektionen och branschorganisationerna Fondbolagens förening, Svenska Bankföreningen, och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad som huvudmän. Vi ger privatpersoner oberoende fakta och vägledning inom bank och försäkring. Vi har inget vinstintresse och vägledningen är helt kostnadsfri.

Läs mer Konsumenternas Bank och finansbyrå här.