Vad ska jag välja för fonder om jag sparar långsiktigt och gärna tar risk?

Hej Bengt,

Jag har dessvärre inte möjlighet att rekommendera dig några specifika fonder. Dock vill jag tipsa om följande länk, där vi på Fondkollen beskriver hur man kan gå tillväga (i två steg) för att välja fonder. http://fondkollen.se/faktakategori/spara-i-fonder/

Med dina förutsättningar, dvs en spartid på 10 år samt en acceptans för risk, kan aktiefonder tänkas vara en lämplig fondtyp, åtminstone för en del av det kapital du avser att spara. Tänk dock på att sprida risken, antingen genom att placera i en bred aktiefond (exempelvis en globalfond) eller genom att placera i några olika aktiefonder med skilda inriktningar (geografiskt).

När det sen kommer till valet av en eller flera specifika fonder vill jag tipsa om vårt verktyg kolla fonden, http://fondkollen.se/jamfor/kolla-fonden/ med vilket du kan jämföra alla fonder inom de olika kategorierna. Här kan du jämföra såväl fondernas historiska avkastning som fondernas avgifter.

Lycka till med ditt sparande!

Med vänlig hälsning

/Fredrik Hård

Hej Bengt,

Jag har dessvärre inte möjlighet att rekommendera dig några specifika fonder. Dock vill jag tipsa om följande länk, där vi på Fondkollen beskriver hur man kan gå tillväga (i två steg) för att välja fonder. http://fondkollen.se/faktakategori/spara-i-fonder/

Med dina förutsättningar, dvs en spartid på 10 år samt en acceptans för risk, kan aktiefonder tänkas vara en lämplig fondtyp, åtminstone för en del av det kapital du avser att spara. Tänk dock på att sprida risken, antingen genom att placera i en bred aktiefond (exempelvis en globalfond) eller genom att placera i några olika aktiefonder med skilda inriktningar (geografiskt).

När det sen kommer till valet av en eller flera specifika fonder vill jag tipsa om vårt verktyg kolla fonden, http://fondkollen.se/jamfor/kolla-fonden/ med vilket du kan jämföra alla fonder inom de olika kategorierna. Här kan du jämföra såväl fondernas historiska avkastning som fondernas avgifter.

Lycka till med ditt sparande!

Med vänlig hälsning

/Fredrik Hård