Med önskan om en riktigt oläskig Världsspardag!

Nu på måndag den 31 oktober är det inte bara Halloween. Då firas nämligen för nittioandra gången även Världsspardagen, eller World Savings Day som den heter på engelska. I Sverige går denna dag relativt obemärkt förbi, men jag tycker det är ett bra tillfälle att lyfta fram allt det positiva med att spara.
Nu på måndag den 31 oktober är det inte bara Halloween. Då firas nämligen för nittioandra gången även Världsspardagen, eller World Savings Day som den heter på engelska. I Sverige går denna dag relativt obemärkt förbi, men jag tycker det är ett bra tillfälle att lyfta fram allt det positiva med att spara.

Världsspardagen infördes redan 1924, men vikten av att ha ett sparande, både på kort och på lång sikt, är fortfarande lika aktuellt. Att ha ett eget sparkapital skapar en trygghet när det oförutsedda händer, men också en frihet som minskar beroendet av andra. Dessutom medför det glädjande faktum att vi lever allt längre, att vi kommer att behöva spara mer pengar själva till pensionen.

Om du har sparat 1 000 kronor i månaden i en genomsnittlig globalfond sedan oktober 2001, så hade du nu haft drygt 300 000 kronor. Om du i stället sparade på motsvarande sätt i en Sverigefond hade du haft över 440 000 kronor. Inte så dåligt!

Så har ett månadssparande på 1 000 kronor de senaste 15 åren vuxit i en genomsnittlig globalfond och Sverigefond

Månadssparande

Att spara i just aktiefonder har historiskt sett visat sig vara en lönsam investering. Det är också något som många i Sverige under lång tid har gjort. Alltsedan allemansfonderna infördes i mitten av 1980-talet har vi svenskar haft en tradition av att månadsspara i aktiefonder. Till att börja med placerade aktiefonderna endast i Sverige, men började så småningom även placera globalt. I dag finns det över 2 500 fonder att välja mellan. Det är inte längre bara aktiefonder och räntefonder som finns, utan också blandfonder och hedgefonder. Men fortfarande är det i aktiefonder vi har det mesta av våra sparpengar.

Svenskarnas populäraste fondtyper
Populäraste fondtyperna

Källa: Fondbolagens förenings månadsstatistik, 2016-09-30

Om vi tittar på hur vårt sparande i just aktiefonder ser ut så är det fortfarande globalfonder och Sverigefonder som är populärast, där finns nästan tre fjärdedelar av vårt sparande placerat.

Så har spararna placerat sitt fondsparande (aktiefonder)

Aktiefonder, de här inriktningarna har vi valt

 

Källa: Fondbolagens förenings månadsstatistik, 2016-09-30

Den genomsnittliga avkastningen för olika typer av aktiefonder visas i diagrammet nedan. Globalfonder, den fondtyp som är vanligast i Sverige, har gett en årlig genomsnittlig avkastning på nästan 4 procent per år under de senaste femton åren. Sverigefonder har under samma period gett 10 procent i avkastning per år. Med facit i hand har det alltså varit en god idé att spara en så pass stor del i Sverige som vi gör. Sett över tid betyder det mycket för ditt sparande, vilket du kunde se i grafen på första sidan över hur ett månadssparande utvecklats på 15 år.

Så har fonder som placerar på olika geografiska marknader avkastat i genomsnitt per år

Så har värdet ökat för olika fondtyper

Källa: Morningstar fondindex, 2016-09-30

Nära hälften, 46 procent, av alla vuxna med en deklarerad inkomst i Sverige månadssparar i dag i fonder, så det är många som har fått ta del av den avkastning som fonder har gett under åren.

Jag tycker att du ska ta Världsspardagen som en påminnelse om att titta över ditt eget sparande! Våra förutsättningar och önskemål förändras och vad som kändes rätt förut kanske inte nödvändigtvis är det bästa för just dig i dag.

Så varför inte ta en paus från monster och godis en stund och logga in på fondkontot. Det kanske inte alls är så läskigt som du trodde!

Glad Världsspardag!

Hanna Helgesson