Vad innebär valutarisk?

Hej, Hur ska man tänka vad gäller valutarisken med anledning av den höga dollarkursen och globala fonder med stort innehav i USA? Mvh/Gudrun
Hej,
Hur ska man tänka vad gäller valutarisken med anledning av den höga dollarkursen och globala fonder med stort innehav i USA?
Mvh/Gudrun
Hej Gudrun,Det är mycket riktigt så att fonder som investerar i utländska värdepapper har en valutarisk. För en svensk sparare som har en renodlad USA-fond, eller för den delen en globalfond med en stor andel placerad i USA, består risken i att värdet på dollarn faller gentemot kronan. Vid en dollarförsvagning blir nämligen värdeutvecklingen, mätt i SEK, lägre än motsvarande utveckling beräknad i USD. Självklart gäller det motsatta om dollarn skulle stärkas mot kronan. Detta är vad som skett de senaste åren och är en stor förklaring till att USA-fonder och många globalfonder utvecklats mycket starkt, särskilt betraktat utifrån en svensk fondsparares perspektiv.

Just valutakurssvängningar anses vara extremt svåra att förutspå. Inte minst därför tillämpar en del fonder s.k. valutasäkring (eller valutahedging). Med detta avses olika skyddsåtgärder vilkas syfte är att eliminera eller minska den risk som beror på kurssvängningar gentemot den utländska valutan. Det kan göras genom olika typer av finansiella instrument, exempelvis valutaterminer, som garanterar framtida köp/försäljningar i fonden till en viss valutakurs.

Vill du fördjupa dig lite ytterligare i detta ämne kan jag tipsa om en ”Fondspecial” om risker förenade med fondsparande som vi sammanställde för några år sedan. I denna finns ett särskilt avsnitt om just valutarisk. Du hittar texten här.

Mvh/Fredrik

 

Inlägget publicerat första gången december 2015.