Spara rättvist till barnen

Att rättvisa ska råda mellan barnen håller de flesta med om. Att spara rättvist till barnen är dock enklare sagt än gjort. Börsens svängningar gör att utfallet kan variera kraftigt beroende på när barnet är fött. Här tre strategier för ett så rättvist barnsparande som möjligt.
Att rättvisa ska råda mellan barnen håller de flesta med om. Att spara rättvist till barnen är dock enklare sagt än gjort. Börsens svängningar gör att utfallet kan variera kraftigt beroende på när barnet är fött. Här tre strategier för ett så rättvist barnsparande som möjligt.

1) Låta det bli vad det blir

Ett alternativ är att låta det bli vad det blir. Spara samma belopp i samma fonder, från barnets födelse och till 18 års-dagen. Utfallet kommer att bli olika, att födas ett visst år innebära tur eller otur. Orättvist ja kanske, men vissa tycker att det är en nyttig lektion för barnen. Livet är ju orättvist.

2) Jämna ut över tid

En annan metod är att jämna ut över tid. Spara i olika potter till barnen, men skjut till pengar och jämna ut när du märker att värdet på barnens potter varierar kraftigt. Här tycker jag att man ska fokusera på sparmålet snarare än summan pengar. Är målet en kontantinsats till första lägenheten? Då är det bostadens läge, yta, skick m.m. som är det viktiga, snarare än summan pengar.Låt barnen få procentuellt sätt lika stor hjälp med likvärdiga bostäder. Får äldsta dottern hjälp med kontantinsatsen till en 1:a i Hässelby, ska yngsta dottern få samma sak. Summan pengar är sannolikt inte densamma eftersom bostadens pris kommer ju att variera beroende på när barnet flyttar. Men gåvan blir likvärdig.

3) Spara i klump

Tredje alternativet är att spara till barnen i en klump. Dela sedan upp sparandet i X antal lika stora delar ett visst datum. På detta sätt dela barnen börsens upp- och nedgångar. Å andra sidan väcks frågan; när ska pengarna delas upp? Är det när det är dags för äldsta barnet att flytta hemifrån eller när det yngsta barnet är redo för samma resa?

Som ni ser finns det olika vägar att gå och inget enkelt svar. Själv tycker jag att alternativ 2 och 3 är bäst. Att lita på ödet och låta det bli vad det blir är i mina ögon väl hårt. Att jämna ut över tid kräver dock att du som förälder har medel nog att skjuta till. Ett sätt att lösa detta är att spara i en extra utjämningspott; d.v.s. om du har två barn, sparar du i tre olika potter.

Till sist måste vi ändå acceptera att det inte finns någon millimeter-rättvisa. Vi kan bara göra vårt bästa, sedan jämnar det förhoppningsvis ut sig över tiden. Någonting vi däremot kan göra är att ge barnens pengar den absolut bästa jordmånen att växa i. Det gör vi genom att spara i breda aktiefonder på ISK eller i en kapitalförsäkring.

Hur sparar du till barnen?

//Johanna