Spara eller amortera?

Hej, Jag skulle bli så tacksam för jämförelser mellan att investera i lågriskfonder eller amortera på bolånet. Vad blir skillnaden på 5, 10, 20 år, om jag sparare 100 000 kr eller amorterar motsvarande summa. Totalt lån 500 000kr med en ränta på 1,8%. //Elisabeth
Hej, Jag skulle bli så tacksam för jämförelser mellan att investera i lågriskfonder eller amortera på bolånet. Vad blir skillnaden på 5, 10, 20 år, om jag sparare 100 000 kr eller amorterar motsvarande summa. Totalt lån 500 000kr med en ränta på 1,8%.
//Elisabeth

Hej Elisabeth,

Spara eller amortera är en väldigt aktuell fråga med tanke på dagens låga räntor och många människors höga belåning. Det finns dock inget enkelt svar som passar alla. Det beror helt på var på du befinner dig i livet, din belåningsgrad och din ekonomiska situation i allmänhet. Men låt oss använda summorna i din fråga som exempel.

Givet denna ränta på 1,8% skulle du minska din räntekostnad med 1 800 kr per år om du amorterade 100 000 kr.

Investerar du istället 100 000 kr i en korträntefond med företagsobligationer, kan du få omkring 2% avkastning per år. (Detta är snittavkastningen för denna typ av fonder de senaste fem åren enligt Morningstar). Det skulle alltså innebära en avkastning på 2 000 kr första året.

Efter fem och år innebär detta en avkastning på totalt 10 400 kr. Det kan jämföras med att din räntekostnad minskar med 9 000 kr om du istället amorterar 100 000. Alltså en skillnad på 1 400 kr.

Skillnaden på 10 år blir 3 900 kronor och på 20 år 12 600 kronor. Men nu är uppskattningen alltför osäker. “Vinsten” av att spara istället för att amortera beror ju dels på vilken avkastning fonden ger, dels på nivån på boräntan.

Är fondavkastningen högre eller boräntan lägre blir “vinsten” av att spara istället för att amortera större. Det motsatta förhållandet gäller med en högre boränta eller lägre fondavkastning. 

I ovanstående exempel har jag inte tagit hänsyn till vare sig ränteavdraget på 30 procent för lånekostnader eller till schablonskatt/kapitalvinstskatt. 

Slutsats: Du tjänar å ena sidan inte speciellt mycket pengar på att spara i lågprisfonder istället för att amortera, men du låser å andra sidan in pengarna i huset om du bara amorterar.

Själv ser jag det som en trestegsraket:

1) Jag amorterar i enlighet med amorteringskravet d.v.s. 1 procent per år.
2) Jag har min buffert i korta företagsobligationsfonder.
3) Jag låter mitt vanliga månadssparande gå till aktiefonder. De förväntas ge betydligt mer än 2 procent per år och då blir också vinsten gentemot att amortera större. Skulle jag nån gång vilja minska min belåningsgrad extra mycket kan jag ta av dessa pengar, men just nu vill jag ge pengarna möjlighet att växa snabbare än den lilla summa min räntekostnad skulle minska av en högre amortering.

Välj rätt fond för rätt spartid     Fondtyper     Kolla din fond

Hur väljer du mellan att spara och amortera?

//Johanna