Se över dina fondval när orange kuvertet kommer

Nu kommer det orange kuvertet

Från mitten av januari till mitten av mars skickas det orange kuvertet ut. För ditt pensionssparande är det årets bästa påminnelse om att det är dags att se över ditt sparande. Det orange kuvertet skickas från Pensionsmyndigheten till alla som har tjänat in pengar till den allmänna pensionen. Om du inte fått kuvertet i brevlådan har du kanske gjort ett miljövänligt val och får ett digitalt utskick.

Totalt avsätts 18,5 procent av din lön till den allmänna pensionen. Men det finns ett tak. Om du tjänar mer än ca 46 500 kr per månad (7,5 inkomstbasbelopp) så sätts det inte av mer pengar över den summan. Allmänna pensionen består av två delar. Den största delen kallas inkomstpensionen och till den avsätts 16 procent av lönen. Den delen kan du inte själv påverka utvecklingen för, det tar staten hand om. Men för de sista 2,5 procenten är det annorlunda. Den delen kallas premiepensionen och de pengarna kan du placera i upp till fem av de olika fonder som finns på Pensionsmyndighetens fondtorg. Det valet ska jag fokusera på i det här inlägget.

Hur ska jag placera min premiepension?

Om du inte gjort något val sedan tidigare så förvaltas även din premiepension av staten. Det finns ett så kallat förvals- eller ickevalsalternativ som heter AP7 Såfa. Såfan är en fondportfölj som består av två delar, en aktiefond och en räntefond. Beroende på hur gammal du är får du en större eller mindre del av den ena och andra. Är du yngre får du en större del av aktiefonden eftersom du har råd att ta mer risk. Det kommer svänga lite mer och den förväntade avkastningen är högre. Här kan du se hur fördelningen förändras med åren. En liten detalj som är bra att tänka på är att AP7 Aktiefond har en så kallad hävstång. Det betyder att fonden lånar pengar för att kunna köpa fler aktier. Hävstången är normalt 25 % vilket innebär att du får 125 % aktierisk. Bilden har jag lånat från Pensionsmyndigheten.

Hur gör andra?

I Pensionsmyndighetens rapport över premiepensionen för 2021 kunde vi läsa att det är nästan 8 miljoner som är med i premiepensionssystemet och att 44 procent av alla pengar förvaltades av staten genom AP7 Såfa. Ungefär 2,6 miljoner sparare har däremot gjort ett eget val och det tycker jag är väldigt roligt. Det är kul därför att ett eget val visar på engagemang och ett intresse för hur dina pengar förvaltas. Och att göra ett eget val behöver inte betyda att du väljer bort statens alternativ helt. För även om du väljer bort fondportföljen AP7 Såfa som förvaltar enligt bilden här ovanför, så kan du i ditt eget fondval välja att ha med både AP7 Räntefond och AP7 Aktiefond. AP7 Aktiefond är faktiskt med på topplistan över de mest valda fonderna 2021.

När du gör ett eget val kan du välja upp till 5 olika fonder. Jag tycker att den begräsningen är väldigt rimlig. Då har du möjlighet att välja flera olika fonder med olika placeringsinriktningar. Samtidigt riskerar du inte att välja för många. Har du för många fonder kan det bli onödigt jobbigt att följa upp och hålla koll på om fonderna presterar som du önskar. Kom också ihåg att med bara en enda fond får du faktiskt en god riskspridning eftersom den innehåller många olika värdepapper. Särskilt om det är en fond med en bred placeringsinriktning, exempelvis en globalfond.

Så här kan du tänka när du ska göra ditt fondval

Oavsett om du har gjort ett fondval tidigare, och som du nu vill utvärdera, eller ska göra ditt första fondval så kan du följa de här stegen. Gå till Pensionsmyndigheten och logga in på Mina sidor för att enklare kunna hänga med.

Steg 1 – välj placeringsinriktning

Det första du ska fundera på är hur lång tid det är kvar innan du ska börja få din pension. Och hur stor risk du är beredd att ta. För nu ska du komma fram till om du vill investera i räntefonder, aktiefonder eller en blandning. Räntefonder har lägst risk och minst förväntad avkastning, medan aktiefonder är precis tvärt om. Aktiefonder förväntas röra sig upp och ned betydligt kraftigare än räntefonder, men har också en högre förväntad avkastning. Blandfonder innehåller både aktier och räntor. Precis som AP7 Såfa. Jag tycker att Såfans fördelning (som du ser i bilden längre upp) kan vara en bra utgångspunkt för hur stor andel av de olika fondtyperna du ska ha, men det är helt upp till dig.

Fundera över vilken fördelning som skulle kännas bra för dig och bestäm om du vill fylla alla 5 fondval med aktiefonder, räntefonder eller en mix av de båda. Nu utgår jag också från att du gör 5 val, men det går också utmärkt att välja bara 1–4 fonder också.

Steg 2 – välj fonder

Det här steget kräver lite mer, men är mycket roligare. Det är nu du ska dyka in bland fondtorgets alla fonder och bestämma vilken eller vilka som ska platsa i din fondportfölj. När du loggar in på pensionsmyndighetens hemsida och klickar på byt fonder så kommer du till en ruta där du kan filtrera bland 486 fonder. Du behöver självklart inte gå igenom allihop.

Skärmdump från Pensionsmyndigheten

Börja med att välja fondtyp. Var det en aktiefond, räntefond eller blandfond du var ute efter? Vi säger att du börjar med att leta efter en aktiefond. Då har du 345 att välja på. Men vi ska tratta ned detta ännu mer. Nu kan du också välja kategori. Bland kategorierna kan du välja olika geografiska inriktningar och även olika sektorer. Generellt kan man säga att ju smalare du väljer, desto högre risk. Vi säger att du väljer Sverige. Då har du 37 fonder kvar. Och lägger du till småbolagsfonder har du 52 att välja på. Nu kan du också välja ut specifika fondbolag, välja risknivå eller om du vill exkludera fonder som har investerat i specifika produkter och tjänster.

Här kan du också välja om du bara vill se aktivt förvaltade fonder eller indexfonder. De aktivt förvaltade fonderna kostar oftast mer eftersom de har en ambition att prestera bättre än sitt jämförelseindex. Medan en passivt förvaltad fond ska vara passiv och följa sitt jämförelseindex. Om du gillar aktivt förvaltade fonder så är premiepensionen väldigt förmånlig. Här finns det nämligen en rabatt på fondavgifterna och det märks extra tydligt på fonder som har en högre avgift.

Det finns två valbara kryssrutor till. De fokuserar på hållbarhet. Den ena som kallas ”hållbarhetsfonder” väljer ut fonder som har hållbara investeringar som mål. Och sen finns det även en kryssruta för fonder som har låg CO2-risk.

Det går att jämföra precis hur mycket som helst, men jag tycker att du åtminstone ska fundera över och utvärdera dessa tre faktorer:

Avkastning och avgift

Det är helt omöjligt att veta vad den framtida avkastningen kommer att bli. Och det är ju den som är den viktiga. Historisk avkastningen är nämligen ingen garanti för framtiden. Men jag tycker ändå att du ska titta på den historiska avkastningen för att se om fonden har presterat som förväntat. Om det är en aktivt förvaltad fond så bör den ha slagit sitt index historisk för att det ska vara värt att betala mer för förvaltningen. Hittar du flera indexfonder som följer samma index, ja då kan det vara en klok idé att titta närmare på den som är billigast. Fondernas faktablad är ett väldigt bra dokument att läsa för att få en förståelse över avkastning och avgift.

Hållbarhet

Det är många som tycker det är viktigt med hållbara investeringar. När du ska utvärdera en fond tycker jag därför att du också ska fundera över vilka hållbara egenskaper som är viktiga för dig. Det finns mycket information att läsa från respektive fond. Precis som att du ska läsa faktabladet är det i det här sammanhanget klokt att läsa fondens hållbarhetsdeklaration.

Vad händer när du gjort ditt val?

Du kan nu luta dig tillbaka och ägna dig åt annat. Jag tycker faktiskt inte att du ens behöver fundera så mycket på ditt fondval förrän det orange kuvertet dyker upp nästa år. Då kan det vara smart att logga in på myndighetens sajt igen och fundera ett varv över om du fortfarande är nöjd med dina senaste val. Det finns ingen poäng i att byta för sakens skull. Kom ihåg att en aktiefond ofta har en rekommenderas innehavstid på minst 5 år, så att byta ut den efter 1 år kan vara riskfyllt. Våga vara långsiktig och tro på dig själv och dina val!

Lycka till med dina fondval!

/Philip