Fonder är den bästa sparformen

I en färsk Sifo-undersökning uppger 44 procent att fonder är den bästa sparformen för ett långsiktigt sparande. Undersökningen som görs vartannat år på uppdrag av Fondbolagens förening visar att fondsparandet ökar i betydelse för de svenska spararna i förhållande till andra sparformer. Ett långsiktigt sparande kan innebära olika tidshorisonter för olika sparare och i den här undersökningen besvaras frågan utifrån ett perspektiv på minst fem år. Sedan den förra mätningen för två år sedan har fonder ökat i betydelse. 41 procent svarade då (2020) att det var den bästa sparformen för ett långsiktigt sparande och nu har andelen ökat till 44 procent. På andra plats kommer amorteringar på lån med tio procent. Att direktäga aktier, som i förra mätningen (med 11 procent) låg på andra plats efter fonder ramlar nu ned till tredjeplats när nio procent av spararna väljer det alternativet.

“Jag äger inga aktier, jag sparar i fonder”

Det är många gånger som jag får det svaret när jag frågor någon hur de sparar. Jag får då känslan att det finns en förväntan om att man ska spara i aktier och att fonder känns som något annat. Något som inte känns som ett aktiesparande. Den känslan försöker jag förändra.

Med pengar som kan avvaras i minst fem år är aktiemarknaden en bra arbetsplats för den som vill ha möjlighet till avkastning. Aktiefonder är en sparform som ger samma exponering till börsen som direktägda aktier. Den största skillnaden mellan att äga en aktie och att köpa en andel i en aktiefond är att en aktie är en ägarandel av ett specifikt bolag medan en andel i en aktiefond ger dig ett paket av många aktier. Du kan läsa mer om skillnader på mellan aktier och fonder i tidigare blogginlägg.

Att så många tycker fondsparande är det bästa för ett långsiktigt sparande gläder mig för att det är en sparform som gör det enkelt att spara smart. Det finns flera goda exempel på varför fonder är ett smart sparande. Den goda riskspridningen är en av de fördelar som jag vill lyfta fram i det här sammanhanget.

Skapa en balans i ditt sparande

Det är inte förvånande att fler sparare nu tycker att amortering på lån är den bästa sparformen för långsiktigt sparande, tio procent svarar det i år (2022) jämfört med sju procent 2020. Nu när räntorna stiger är det många som gör sig redo för ökade räntekostnader och det enda sättet att själv motverka detta är just amortering.

Det finns helt klart många olika tankar och idéer om vilket sparande som är bäst på lång sikt. Jag tycker det är viktigt att skapa en balans mellan olika sparformer för både de kort- och långsiktiga pengarna. Att nu veta vilken sparform som kommer ge bäst avkastning på en viss tidsperiod är väldigt svårt, framförallt i de kortare perspektiven. Att då spara för att öka värdet på olika typer av tillgångar är klokt för riskspridningen. Ett exempel på hur man kan skapa en sådan balans kan vara att varje månad;

  • köpa aktiefonder för pengar som kan avvaras minst fem år
  • amortera på bolån eller andra lån för att minska skulderna och sänka räntekostnaderna
  • överföra pengar till ett sparkonto med ränta för oförutsedda utgifter

Alla dessa tre sparaktiviteter bidrar till och samverkar för att öka ditt egna kapital. Hur mycket pengar som ska sparas i respektive sparform är individuellt. För de med stor andel lån kan det finnas amorteringskrav som gör att man inte själv väljer hur mycket som ska avbetalas varje månad. Det viktiga, tycker jag, är att varje del får nya pengar att arbeta med varje månad.

/Philip