Fondavgift och avkastning viktigast för spararna

Fondspararna tycker att fondavgiften är den viktigaste informationen när man ska välja en fond, enligt en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Fondbolagens förening. Det är 57 procent som väljer det alternativet på frågan om vilken information som är mycket viktig inför ett fondval.

I undersökningen får fondspararna frågan om de tar reda på avgiften inför ett fondköp. 39 procent svarar att de alltid tar reda på detta, medan 27 procent svarar att de inte gör det. Att jämföra fonders avgifter är väldigt viktigt eftersom en fond med en högre avgift behöver prestera bättre än en motsvarande fond med lägre avgift för att ge dig som sparare lika mycket avkastning. Med det sagt är det viktigt att komma ihåg att “pris är vad du betalar och värde är vad du får”. Det välanvända citatet signerat Warren Buffett passar väldigt väl när vi resonerar om fondavgifter i relation till prestation. Många sparare (32 procent) tycker nämligen också att historisk avkastning är mycket viktig information inför ett fondval, men endast 24 procent vet att fondens avgifter är avdragna när vi tittar på fondens avkastning.

Viktigt att också komma ihåg att det vi ser i backspegeln inte är någon garanti för vad som kommer hända framåt. Det ger oss dock en uppfattning om hur en förvaltare lyckas nå sitt mål historiskt, oavsett om målet är att prestera i linje med eller överträffa ett jämförelseindex.

Spararna tycker också att fondens risknivå (50 procent) och om fonden har en hållbar inriktning (44 procent) är viktig information när en fond ska väljas. Det är viktigt för dig som fondsparare att fundera över vilka kriterier som är viktiga för just dig, det finns inga rätt och fel när vi gör aktiva val utifrån våra egna preferenser.

Den som funderar över vad som är viktiga kriterier inför ett fondval har mycket av jobbet gjort när det sedan är dags att följa de fonder som man sparar i. De kriterier som du valt att utvärdera fonder på inför ett fondköp kan vid uppföljningen hjälpa dig att enklare få en uppfattning om de val du då gjorde fortfarande passar dina preferenser och förväntningar.

Så utvärderar spararna sina fonder

När vi frågar spararna om hur de värderar sina fonders utveckling för att få en uppfattning om hur fonderna går svarar 46 procent att det viktigaste att jämföra med är hur fonden gått tidigare. Här är det viktigt att igen komma ihåg att historisk avkastning inte säkert upprepar sig.

43 procent jämför utvecklingen relativt anskaffningsvärdet, 35 procent relativt andra fonders utveckling och 31 procent gentemot ett börsindex.

Jag tycker det är klokt att utvärdera sina fonders prestation och se vilka alternativ som finns i alla fall en gång per år, men komma ihåg att fonder med högre risknivå måste få längre tid på sig att prestera än bara tolv månader. För köp av aktiefonder bör spartiden vara minst fem år. Beroende på vilka kriterier du haft när du valde dina fonder kan en årlig utvärdering hjälpa dig att stämma av om dina fonder uppfyller de förväntningar du hade när du valde att börja spara i dem.

Avkastningen är lurig att utvärdera. I efterhand är det enkelt att se hur fonden gått i förhållande till sitt jämförelseindex, andra fonder eller andra index för den delen. Fondavgifter, olika ratingar och hållbarhetsinriktning är enklare att hitta information om. Däremot är det viktigaste svårast – hur ska fonden gå i framtiden?

Vilken information tittar du på när du ska välja en fond och hur ofta utvärderar du om fonden uppfyller dina förväntningar? Kanske något för en regnig semesterdag?

/Philip