Barnsparande, i ditt eller barnets namn?

Att spara till sina barn kan kännas som en djungel, men samtidigt är det en fantastiskt fin gåva att kunna ge till sina barn om man har möjligheten. Jag märker att barnsparande är ett ämne som berör, och många vill gärna spara rätt. Men vad är rätt sätt att spara till sina barn? Det går inte att säga helt klart, istället måste du fundera på lite olika aspekter. En sak som är bra att fundera på är om du ska spara i barnets namn eller ditt eget namn.  

Många föräldrar och mor- och farföräldrar sparar till sina barn i Sverige, och fonder är den absolut populäraste sparformen. Det som skiljer sig är dock huruvida man väljer att spara till barnet i sitt eget namn eller inte. 49 procent av föräldrarna sparar i sitt eget namn, medan 44 procent sparar i barnets namn. Men vilket sätt är bäst då? Ja det beror helt enkelt på hur du ser på sparandet och vad du tycker är viktigt.

Spara i barnets namn 

Det finns för- och nackdelar med båda alternativen, men en klar fördel med att ha ett barnsparande i barnets namn är att pengarna är låsta. Du kan inte använda pengarna till något annat ändamål, och du är säker på att de tillfaller barnet. Å andra sidan är det för många föräldrar osäkert om de vill att pengarna ska tillfalla barnet just när de fyller arton år. Många föräldrar uppger dessutom att de sparar till sina barn med ett specifikt ändamål i sikte. Till exempel körkort eller bidrag till kontantinsatsen vid lägenhetsköp. Och en farhåga är att barnet helt enkelt använder de sparade pengarna till någon annat än det de är ämnade för. Ett alternativ här kan vara att spana in en Kapitalförsäkring där man kan ange barnet som förmånstagare.

Har du koll på när en överförmyndare får kontrollen över barnsparandet?

En viktig punkt att tänka på om du väljer att spara i barnets namn är överförmyndarkontroll. Om ett barn har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp står förvaltningen av tillgångarna under viss kontroll av en överförmyndare. Det innebär att gränsen för överförmyndarkontroll går vid 394 400 kr för 2022. Överförmyndaren har som uppgift att kontrollera hur föräldrarna sköter förvaltningen när ett barn har stora tillgångar, eller exempelvis har fått ett arv med särskilda villkor. Detta innebär att du som förälder inte fritt får förvalta ett barns tillgångar om det överstiger den bestämda gränsen.

Pengarna ska placeras på ett bankkonto eller investeras i fonder eller i vissa obligationer. Vill du som förälder placera i aktier eller andra värdepapper krävs det att överförmyndaren godkänner det. Föräldrarna ska även lämna in en förteckning över barnets tillgångar till överförmyndaren. Dessutom ska ni lämna årliga redovisningar över förvaltningen.

Spara i ditt namn 

Att spara i sitt eget namn går såklart även jättebra. Då kan du själv bestämma när barnet ska få tillgång till sparandet, något som många ser som en väsentlig fördel. Det kan vara svårt att veta om barnet kommer att använda pengarna till det du avsett när de når 18 år. Sparandet kan även bli hur stor som helst utan att du behöver tänka på överförmyndarkontroll. Eftersom sparandet sker i ditt namn är det fritt fram att förvalta sparandet bäst du vill.

Det kan dock vara bra att komplettera med ett testamente där du försäkrar dig om att sparandet går till den du sparar till. Beroende på hur din situation ser ut, och vilka dina arvingar är, kan pengarna annars gå till din maka eller make eller dina barn i stället för det barn/barnbarn du sparar till. Även här vill jag lyfta fram Kapitalförsäkring som ett alternativ där man kan ange barnet som förmånstagare. Läs gärna på om olika kontotyper innan du bestämmer dig!

Vikten av att månadsspara

Oavsett om ditt barnsparande är i barnets eller ditt namn så är det som vanligt klokt att sätta upp ett kontinuerligt månadssparade, där pengarna automatiskt placeras i de förvalda fonderna. Dels för att se till att sparandet faktiskt blir av, dels för att garantera att du varken missar en uppgång eller köper för hela ditt kapital precis innan en nedgång.

Hör gärna av er med era tankar kring barnsparande!

/Johanna Englundh

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]