Svenskarna sparar allt mer på bankonto

Förra veckan släppte Statistiska Centralbyrån (SCB) nya siffror över hushållens sparande första kvartalet i år. Hushållen satte in 25 miljarder kronor netto på bankkonton. Men är det bästa placeringen i en värld där ekonomisk osäkerhet är det nya svarta?

Förra veckan släppte Statistiska Centralbyrån (SCB) nya siffror över hushållens sparande första kvartalet i år. Hushållen satte in 25 miljarder kronor netto på bankkonton.

Eftersom statistiken innehåller säsongvariationer kommenterar SCB med att det är den högsta noteringen för ett första kvartal sedan 2007 då förmögenhetsskatten avskaffades. Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att det så länge förmögenhetsskatten fanns noterades stora inflöden på bankkonto i början av ett kalenderår. Jämför man nettoinsättningarna på bankkonto i år med förra året så är ökningen nästan 20 miljarder kronor. Det är alltså värt att fundera en stund vad den enorma ökningen beror på? Och ytterligare ett par minuter på om bankkonto med en till stora delar obefintlig ränta verkligen är den bästa placeringen?

Hushållen placerade alltså överlägset mest av sina finansiella tillgångar på bankkonto. Se nedan grafik från SCB där den gula stapeln är nettosparande i på bankkonto, den grå nettosparande i grått och den turkosa bostadsrättsandelar.

Min poäng med att kommentera statistiken är inte att jag tycker att svenskar ska placera allt i aktier och fonder, men i alla fall merparten av det som nu går till bankkonto. Det går att argumentera för att vi sett både toppen på högkonjunkturen och börsuppgången och att det därför är hög tid att välja säkrare placeringar, till exempel bankkonto. Och tror man på mer volatil börs eller till och med en eventuell nedgång så är det rationellt att leta efter placeringar med lägre risk, men i en värld med obefintlig avkastning på bankkonto finns det bättre lågrisk-alternativ. Särskilt om du dessutom tror att räntorna är på väg upp. Tre exempel: (Genomgående för alla exempel är att det som vanligt är bäst att sprida riskerna genom att månadsspara.)

  1. Räntefond – En räntefond är en fond som endast placerar i räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer och statsskuldväxlar. Lågrisk men chans till avkastning när räntorna stiger.
  2. Blandfond – En blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande papper. Följaktligen brukar blandfonder placera sig mellan aktie- och räntefonder när det gäller risk och avkastning.
  3. Global aktiefond – En fond som placerar i aktier från olika branscher och regioner över hela världen. Globalfonder är den bredaste aktiefondkategorin och erbjuder därmed generellt sett den största riskspridningen.

Jag tycker man ska, och bör, följa det man tror på. D.v.s. om du tror att börsen kommer vara volatil och vill hålla dig utanför för stunden – gör det! Men gör inte det med alla dina sparpengar, utan placera i alla fall en del av ditt sparande i placeringar med bättre möjlighet till avkastning än noll.

Gustav