Så blir skatten på ISK 2019

Nu är det klart att skatten för sparande på investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring blir 0,453 % nästa år, det vill säga på i princip samma nivå som under föregående år (0,447 %).

Nu är det klart att skatten för sparande på investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring blir 0,453 % nästa år, det vill säga på i princip samma nivå som under föregående år (0,447 %).

Så beräknas skatten på ISK/kapitalförsäkring

Sparande på ett ISK eller kapitalförsäkring är schablonbeskattat. Det innebär att det räknas fram en schabloninkomst som i sin tur beskattas med 30 procent som inkomst av kapital. Schabloninkomsten får du fram genom att multiplicera det så kallade kapitalunderlaget med statslåneräntan per den 30 november året innan plus 1 procentenhet*. Kapitalunderlaget är en fjärdedel av värdet på kontot vid ingången av varje kvartal samt insättningar gjorda under året.

Idag fastställdes statslåneräntan per den 30 november till 0,51 % vilket innebär att schablonskatten för 2019 blir:

KAPITALUNDERLAG*(1%+0,51%)*0,30% = KAPITALUNDERLAG*0,453%

2019 får du därmed skatta 0,45 % av hela ditt innehav, oavsett utvecklingen under året. Det är (sett till det enskilda året) förmånligt så länge du har en utveckling på ditt sparande som är högre än 1,51 %.

/Fondkollen

*Schabloninkomsten får aldrig vara lägre än 1,25 procent.