Fondbloggen

På Fondkollen är vi experter på allt som har med fonder att göra, och vi vill hjälpa just dig att komma igång.

Nu är det klart att skatten för sparande på investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring blir 0,453 % nästa år, det vill säga på i princip samma nivå som under föregående år (0,447 %).

Så beräknas skatten på ISK/kapitalförsäkring

Sparande på ett ISK eller kapitalförsäkring är schablonbeskattat. Det innebär att det räknas fram en schabloninkomst som i sin tur beskattas med 30 procent som inkomst av kapital. Schabloninkomsten får du fram genom att multiplicera det så kallade kapitalunderlaget med statslåneräntan per den 30 november året innan plus 1 procentenhet*. Kapitalunderlaget är en fjärdedel av värdet på kontot vid ingången av varje kvartal samt insättningar gjorda under året.

Idag fastställdes statslåneräntan per den 30 november till 0,51 % vilket innebär att schablonskatten för 2019 blir:

KAPITALUNDERLAG*(1%+0,51%)*0,30% = KAPITALUNDERLAG*0,453%

2019 får du därmed skatta 0,45 % av hela ditt innehav, oavsett utvecklingen under året. Det är (sett till det enskilda året) förmånligt så länge du har en utveckling på ditt sparande som är högre än 1,51 %.

/Fondkollen

*Schabloninkomsten får aldrig vara lägre än 1,25 procent.

ShareShare on FacebookShare on Twitter