Hur väljer jag fond?

Att välja fond kan vara knepigt, särskilt med tanke på att det finns över 3000 fonder vi svenska sparare kan välja på. Jag brukar rekommendera att man väljer fonder i två steg.

Att välja fond kan vara knepigt, särskilt med tanke på att det finns över 3000 fonder vi svenska sparare kan välja på. Jag brukar rekommendera att man väljer fonder i två steg.

Steg 1: Vilken typ av fond passar mig?
Det finns flertalet olika fondtyper med alltifrån specifika branschfonder till breda aktiefonder. Som ett första steg när man väljer fond är det därför bra att börja med att välja vilken slags fond som passar dig och ditt sparande. Man brukar säga att ju längre placeringshorisont du har, desto högre risk kan du ta. Om du är 25 år och ska börja pensionsspara, då är det ofta fördelaktigt att något högre risk jämfört med om du sparar till exempelvis din drömresa.

Steg 2: Vilken fond ska jag välja?
Inom var och en av de valda fondkategorierna föreslår jag sedan att du rangordnar fonderna utifrån den avkastning de genererat de senaste fem till tio åren. Detta kan du göra med hjälp av olika verktyg, bland annat har vi på verktyget “Kolla fonden” där du enkelt kan se vilken fond i den valda kategorin som avkastat bäst för den valda tidsperioden. Välj därefter någon av de fonder som har visat god avkastning, men kom ihåg att historisk avkastning inte är någon garant för framtida avkastning. Men likväl ger det en god indikation. När du hittat ett par fonder som uppvisat god avkastning så kan man antingen välja att spara i allihop, eller att läsa på mer om varje fonds specifika inriktning och därefter göra sina fondval.

Det viktigaste oavsett mål, sparande och tid är att komma igång.

Lycka till!

Gustav