Fonder är bästa sparformen på längre sikt

Långsiktigt sparande

Svenska sparare har flera tusentals fonder att välja på. Allt från fonder med global inriktning till fonder som enbart placerar i Sverige. Historiskt har Sverigefonder varit överlägset populärast, men det har förändrats med åren. I en  långtidsstudie över hur svenskarnas fondsparande har utvecklats de senaste 40-åren konstaterades att Sverigefonder stod för 86 procent av svenskarnas aktiefondförmögenhet 1990. Vid mitten av 2021 hade andelen minskat till 24 procent. Istället har globalfonder seglat upp i toppen med en andel om 42 procent.

I dag dominerar i stället globalfonder, där svenskarna fortsätter att lägga den största delen av sitt fondnysparande. Under 2021 stoppade sparare i Sverige in hela  53,2 miljarder kronor i globalfonder. Sverigefonder var dock även de populära under fjolåret, 32,6 miljarder nettosparades i fonder som fokuserar på den svenska marknaden.

För långsiktigt sparande är fonder den bästa sparformen

Fondkollen anser att fonder är den bästa sparformen för långsiktigt sparande, för de allra flesta. Framför allt ur tre perspektiv:

  1. Avkastning och riskspridning. Enskilda misstag skymmer ibland det faktum att fonder har hjälpt att skapa fantastisk avkastning för spararna under lång tid. Fonder är i synnerhet bra för småsparare, och nästan alltid det bästa alternativet för långsiktigt sparande. Majoriteten av svenskarna tycker att just fonder är den bästa sparformen långsiktigt sparande. När det gäller att ge riskspridning från första sparkrona finns inget bättre alternativ.

 

  1. Jämlikhet. I Sverige sparar i stort sett alla vuxna i fonder. Ung som gammal, lantbrukare som civilingenjör, kvinna som man. Fonder möjliggör för sparare att ta del av den ekonomiska utvecklingen, inte bara i Sverige utan i hela världen. Därmed kan du exempelvis sitta i Umeå och ta del av den ekonomiska tillväxten i Indien.

 

  1. Transparens. Konkurrens och transparens bland fondförvaltare har skapat en marknad till gagn för fondspararen. Att nya regelverk dessutom ökat transparensen de senaste åren gör att fondspararen i hög utsträckning kan ställa fonder mot varandra och göra välinformerade val.

Summering

Avkastningen på svenskarnas fondsparande har varit mycket god. Även om fondsparande, precis som övriga finansiella marknader kan vara volatila, så har en Sverigefond i genomsnitt avkastat över 9 procent per år sedan 1997. De senaste 40 åren har Stockholmsbörsen avkastat i genomsnitt 16 procent per år. Således lönar det sig att ha sparandet exponerat mot aktiemarknaden. Vill du dessutom ha automatisk riskspridning finns det ingen sparform som slår en fond på fingrarna!

/Fondkollen