Lägg inte alla påskägg i samma korg – diversifiera!

Lägg inte alla ägg i samma korg

Risk i fondsparandet

Risk i fondsammanhang är ett mått på hur värdet varierar – både uppåt och nedåt. En hög risk innebär en större chans till bra avkastning. Men också en större risk för att värdet på fonden går ner. Låg risk innebär sämre chans till hög avkastning, men också en mindre risk för förlust. Aktiefonder har en högre risk än räntefonder. Bland aktiefonderna har en bred globalfond som placerar i aktier över hela världen generellt en lägre risk än en aktiefond som enbart placerar i ett visst land, eller en viss bransch. Undvik att satsa alla dina fondpengar på en enskild marknad, region eller specifik bransch. Om du väljer ut några olika fonder med olika placeringsinriktning kan de kompensera för varandra. Kanske har du satsat på en fond som gått plus, och en som gått minus, men totalt sett så har ditt sparande ändå gått plus.

Poängen är att om du väljer en smal fond kan det, trots att fonden i sig innehåller flera olika aktier/värdepapper, vara en bra idé att välja in ett par till fonder. Välj då gärna fonder som har ett annat fokus, som investerar i andra länder, branscher eller områden. På det sättet sprider du dina risker ytterligare. Om du ser till att du har en portfölj med god riskspridning kommer du inte behöva göra några större, om ens några, förändringar med årens gång. Oavsett hur marknaden går. Detta förutsätter såklart att du sparar på lång sikt, och att du står fast vid din investeringsstrategi.

Diversifiera är sparandets tumregel: lägg inte alla ägg i samma korg!

Sammanfattningsvis så är risk alltså en förutsättning för ett bra långsiktigt sparande. Men se till att du sprider dina risker genom att investera under olika tidpunkter och i olika branscher och marknader. Gå gärna igenom ditt sparande för att kolla om du har spridit dina risker. Om du exempelvis har tre fonder som enbart investerar i Sverige eller tekniksektorn kan det vara läge att se över om du inte ska ta och byta ut två fonder så att ditt sparande även inkluderar andra marknader och branscher. Mer information om att köpa och sälja fonder hittar du här.

Varför inte ta tillfället i akt nu i påsk att se över dina fondinnehav? Hur har fonderna gått? Har du den risknivå du vill? Har du spridit ditt sparande på olika typer av fonder? Tänk på att sprida dina risker vad gäller fondernas placeringsinriktning, men också i tid. Man kan se det hela som ett påskägg egentligen! Trots att ett påskägg kanske är fyllt med olika sorters lakrits, och därmed har en diversifiering, kan det vara bättre (och godare) att få ett påskägg fyllt med massa olika godissorter.

Den senaste tiden har börsen gått både upp och ner, och att försöka tajma så att man köper eller säljer fonder vid exakt rätt tidpunkt är nästan omöjligt. Genom att ha ett regelbundet sparande (t.ex. månadssparande) sprider du ut ditt sparande över året och köper fondandelar när kursen är såväl hög som låg. På så sätt sprider du riskerna över tiden, och börssvängningarna jämnar ut sig.

Lycka till och Glad Påsk!

/Fondkollen