3 framgångsfaktorer för fondsparande

Lite fler än en tredjedel av alla som fondsparar privat letar aktivt själva efter vilka fonder de ska köpa. I Sverige har vi ett väldigt stort fondutbud. Ofta kan du som sparare välja bland hundratals eller ibland tusentals fonder. Tycker du det är roligt att filtrera och leta efter den som passar just dig är det bara fördelaktigt med ett stort utbud. Men om du snarare tycker att det stora utbudet gör det svårare att hitta rätt, är det en helt naturlig känsla. Man ska också komma ihåg att när vi pratar om finansmarknaden så vet ingen hur framtiden ska bli, vi kan bara ha mer eller mindre kvalificerade gissningar.

Om du tillhör kategorin som inte tycker att fondsparande är det mest spännande i världen utan hellre lägger din tid på annat kommer här tre framgångsfaktorer som förhoppningsvis gör dina val lite enklare. De här faktorerna är förstås relevanta även för dig som tycker det är väldigt roligt att välja och jämföra, de kanske hjälper även dig att hitta rätt.

Låt pengarna jobba i fred – länge!

Det första du ska komma ihåg är att ju längre tid du sparar, desto lägre blir risken. I det här exemplet tittar vi på hur aktiefonders (de som är mest riskfyllda eftersom de svänger mest i värde) genomsnittliga årsavkastningar förändras beroende på spartiden. Först ser vi att under enskilda år har Stockholmsbörsen avkastat högt och lågt. Vissa år har börsen stigit närmare 70 procent och andra år har den kunnat falla runt 40 procent. Men ju längre tid du sparar, desto jämnare blir den genomsnittliga avkastningen. På den längsta sparperioden, 40 år, visualiseras den genomsnittliga avkastningen nästan som ett svart rakt streck en bra bit över nollstrecket. 12,6 % är den årliga avkastningen i genomsnitt när vi tittar på 40-årssparande.

40 år är en väldigt lång period, men inte alls ovanlig för ett pensionssparande exempelvis. Så kom ihåg, lägg undan en del av din lön varje månad för ett långsiktigt sparmål och låt pengarna vara!

Källa: SIX (SIXRX)

Investera brett och ofta

Att vilja ta risk känns långt ifrån självklart för alla. Risk innebär ju att det finns en sannolikhet att förlora sina pengar och du som sparar vill ju ha mer, inte mindre. Men om du sparar på lång sikt är det just att utsätta dina pengar för risk som ger en högre förväntad avkastning. Risk i fondsammahang innebär att värdet på de investerade pengarna kan variera och ju mer risk du tar desto större svängningar kan man förvänta sig. Att undvika risk helt och hållet är omöjligt och därför är det viktigt att hantera risken på ett så sunt sätt som möjligt.

I den förra bilden kunde vi se att pengar som får arbeta länge minskar risken. De långsiktiga svängningarna blir mindre helt enkelt. Det finns två väldigt effektiva sätt att ytterligare hantera risken på och skapa bättre förutsättningar för att nå sitt sparmål på ett förnuftigt sätt.

Att investera brett är en sådan åtgärd som är mycket effektiv. Fondsparandet har en automatisk riskspridning på det sättet att när du köper en fond så köper du en andel av hela fonden som innehåller många investeringar. I bilden nedan ser du utvecklingen för olika fondkategorier över de senaste 20 åren. Det är väldigt många linjer i grafen och den kan upplevas väldigt rörig. Du behöver inte kunna urskilja varenda linje. I stället vill jag att du tar med dig att den visar väldigt tydligt värdet av riskspridning.

Den blå linjen som heter Aktiefonder motsvarar ett genomsnitt medan övriga linjer motsvarar en egen geografisk fondkategori. Här kan vi också se att de stora svängningarna sker över en lång sparperiod. I början på tidsaxeln är linjerna väldigt samlade medan de i slutet drar isär stort. Den som försöker sikta in sig på en enskild marknad kan ha “turen” att pricka Indien men tar också risken att tro på en marknad som går Rysslands utveckling till mötes. Två extremer såklart, men det har hänt och vi kan inte utesluta att det inte händer igen. För den som vill sprida riskerna mer än vad en enskild fond kan erbjuda kan det därför vara klokt att köpa flera fonder med olika placeringsinriktningar.

Källa: Morningstar

Det andra effektiva sättet att sprida risken på är att spara ofta. Eftersom vi vet att världens aktiebörser svänger och varierar i värde ofta och ibland kraftigt på både upp och nedsidan ska vi använda det till vår fördel. Det absolut bästa vore såklart om vi under den perioden vi sparar kunde pricka en börsnedgång för att köpa och sen sälja på toppen. Att lyckas med det ska du räkna bort helt och hållet. I stället kan du satsa på att köpa nya fondandelar regelbundet. Månadsvis sparande passar perfekt i samband med att lönen kommer. Då kommer du att köpa när det är dyrt, billigt och allt däremellan med resultatet att den genomsnittliga anskaffningskursen blir bra över tid.

/Philip