Mycket pengar till fonder i år

Varje månad sammanställer Fondbolagens förening statistik över fondflödet i Sverige. Den visar hur mycket pengar som sätts in och tas ut i fonder som marknadsförs av föreningens medlemmar och inom premiepensionssystemet.

Om du vill gissa hur det har gått en månad kan du få en ganska bra indikation genom att titta på börsutvecklingen för samma period. Det är nämligen ganska vanligt att pengar tas ut ur fonder när börsen går sämre. Och tvärt om ökar köpsuget när börsen går uppåt. Att det ser ut så kan kännas rimligt emotionellt, men det är långt ifrån rationellt. För när du investerar vill du ju tjäna pengar och då behöver du ju sälja för ett högre pris än du köper. Att lyckas med det i ett kort perspektiv är väldigt svårt. Därför är kanske ett av de vanligaste spartipsen att månadsspara. För då köper och säljer du både när det är dyrt, billigt och allt där mitt emellan.

Månadsspara för att slippa köpa vid fel tillfällen

En av de stora fördelarna med att månadsspara är att du mer eller mindre struntar i hur börsutvecklingen har varit eller förväntas bli. I stället fokuserar du på ditt sparmål och ser till att investera på ett sätt som dina förutsättningar klarar av. Med det menar jag att ju högre risk du tar, desto större sannolikhet att pengarnas värde kommer att röra sig kraftigare. På en skala för fonder brukar du hitta räntefonder bland de med lägre risk medan aktiefonder har en jämförelsevis högre risk. Om du är nyfiken på vilken risk en viss fond har kan du läsa faktabladet. Där finns en standardiserad skala från 1–7 där 1 motsvarar lägst risk och 7 högst risk.

Aktiefonder brukar ha en rekommenderad innehavstid på minst 5 år. Om ditt sparmål är bortom den tidshorisonten finns det goda skäl för att utsätta dina pengar för risk. En fond med lägre risk (en räntefond) kommer troligtvis inte kunna klara av att ge dina pengar samma utveckling.

Hur du sedan väljer att sätta dina pengar i arbete är bara upp till dig. Att månadsspara är en viktig pusselbit oavsett. Över tid kommer du då sannolikt att köpa dina fondandelar till en genomsnittligt lägre pris än om du försöker pricka ett fåtal tillfällen. Att tajma botten är svårt eftersom vi inte vet någonting om hur framtidens utveckling kommer att vara.

Fondsparandet ökar

Tillbaka till fondflödena. De brukar som sagt röra sig ungefär som börsens utveckling och alltså inte så rationellt som jag och många sparekonomer skulle önska. Men i år ser vi något annat. Nu har vi nämligen fått se positiva flöden varje månad – det har alltså satts in mer pengar i fonder än vad det har tagits ut. Det kanske inte är så konstigt med tanke på att börsen har varit betydligt lugnare i år än exempelvis 2022 som var otroligt svängig. Men det har ändå funnits negativa börsmånader i år och därför tycker jag det är kul att se att månadssparandet står emot.

Statistiken visar också att vi sparar väldigt mycket pengar i år. Sedan år 2000 har vi i genomsnitt sparat ungefär 80 nya miljarder varje år i fonder. Hittills i år är vi uppe i 67 miljarder. Nu vet vi ingenting om hur hösten kommer att se ut, men så här långt måste jag konstatera att det är inte bara ett ihållande sparande vi ser i år, det är också snabbt växande.

Så här ser flödena ut månad för månad i år. Det är väldigt stora summor som investeras i fonder varje månad, men hur ser det ut om vi sätter de i relation med fondförmögenheten?

Fondförmögenheten var vid utgången av juli hela 6 790 miljarder kronor. Så de nya pengarna som sätts in i fonder påverkar bara med någon tiondels procent. I stället är det svängningarna, förändringen av värdet på värdepappren, som påverkar det samlade fondvärdet mest. Ungefär 2/3 av alla pengar är investerade i aktiefonder och det är ju de som svänger mest.

Om du sett månadsstatistiken tidigare så kommer du också känna igen nästa bild. För sparentusiaster är det kanske den mest spännande. Vi har ju redan kommit fram till att aktiefonder är den mest populära fondkategorin baserat på att den har mest investerade pengar. Zoomar vi in på aktiefonder kan vi se vilka kategorier som månad för månad attraherar mest pengar. Juli månad var inget undantag från den generella bilden. Globalfonderna är mest populära följt av sverigefonder.