Pension – en kort defintion och förklaring

Pension betyder i allt väsentligt uppskjuten lön. Men det finns många frågor, och vi börjar med den mest grundläggande: vad är pension?

Pension betyder i allt väsentligt uppskjuten lön. Det är för många förknippat med en förhoppning om att kunna leva gott på ålderns höst. Men för en del är det något som i stället frambringar osäkerhet och inte sällan en hel del frågor: Kommer jag att klara mig på de pengar jag får ut?  Vad innebär de fondval jag har gjort? Måste jag ha ett privat pensionssparande? I en serie inlägg ska vi förklara hur din pension är uppbyggd och försöka besvara de vanligaste frågeställningarna som brukar dyka upp. Och vi börjar med det grundläggande: vad är pension?

Pension – en definition

Med pension menas ofta så kallad ålderspension. Det är den pension man får från staten när man lämnar arbetslivet på grund av att man uppnått pensionsåldern. Ålderspensionen består av allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Allmän pension får alla som arbetat, tjänstepension får du av din arbetsgivare (9 av 10 arbetstagare har tjänstepension) och det privata pensionssparandet sköter du på egen hand.

Allmän pension

Inkomstpension är en del av den allmänna pensionen. Varje medborgare som deklarerar inkomst i Sverige betalar 18,5% av densamma i pensionsavgift, av vilket 16 procentenheter går till inkomstpension. Maximal pensionsgrundande inkomst är 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarande en månadslön om 39 063 kr brutto år 2018). Inkomstpensionen administreras och betalas sedan ut av Pensionsmyndigheten. Den andra delen av den allmänna pensionen är premiepensionen är en del av den. Det är dit de kvarvarande 2,5 procentenheterna av den inbetalade pensionsavgiften går. Till skillnad från inkomstpensionen, som omedelbart betalas ut till dagens pensionärer, fonderas premiepensionen på individuella konton, och kan av dig som medborgare sparar efter eget huvud och investeras i upp till fem fonder.

Tjänstepension och privat pensionssparande

9 av 10 anställda i Sverige har tjänstepension. Den kan se olika ut beroende på var du är anställd. Den bestäms antingen mellan arbetsgivare och fackförbund, då kallas det kollektivavtal, eller mellan arbetsgivaren och direkt med dig som anställd. Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige. Vilket avtal du tillhör beror på inom vilket område eller bransch du arbetar. Privat pensionssparande är den delen av den allmänna pensionen som du helt har ansvar för själv. Du bestämmer således helt och hållet om du ska spara, hur mycket och i vad. Vi återkommer om både tjänstepensionen och tips på bra privat pensionssparande i kommande inlägg i serien. Men en bra start för ditt privata pensionssparande är att jämföra insatt kapital, fondavgift och förväntad avgift i vår räknesnurra.

 

Vi ses nästa vecka!

Gustav