Nu kommer miljardrabatten som bara en av tio känner till

I premiepensionssystemet ger fondbolagen kraftiga rabatter på fondavgiften, i genomsnitt betalar svenska pensionssparare en tredjedel av den ordinarie fondavgiften. Rabatterna återbetalas en gång per år och den 5 maj är det dags för 2017 års rabatter att betalas tillbaka.

I premiepensionssystemet ger fondbolagen kraftiga rabatter på fondavgiften, i genomsnitt betalar svenska pensionssparare en tredjedel av den ordinarie fondavgiften. Rabatterna återbetalas en gång per år och den 5 maj är det dags för 2017 års rabatter att betalas tillbaka.

Totalt rör det sig om 7 miljarder kronor för premiepensionsspararna att dela på. Tyvärr känner fortfarande nästan ingen till de stora rabatterna. Det visar helt nya siffror från TNS Sifo Prospera som Fondbolagens förening låtit ta fram. Bara en av tio känner till rabatten och noterbart är att fler än dubbelt så många män som kvinnor känner till rabatten. Det är samma låga siffra som när undersökningen gjorts 2014 och 2016.

Före rabatt uppgår den genomsnittliga fondavgiften i premiepensionssystemet till 0,66 procent. Efter att två tredjedelar av avgiften rabatteras och återbetalas, uppgår den fondavgift som pensionssparare faktiskt betalar till 0,22 procent i genomsnitt. Det är en sänkning jämfört med föregående år, då snittavgiften efter rabatt låg på 0,23 procent. Nedan visas de tio största fonderna i premiepensionssystemet samt hur stor rabatten är för dessa fonder:

Den rabatterade fondavgiften gör att sparare, allt annat lika, får en högre avkastning. I genomsnitt uppgår rabatten till knappt 0,5 procentenheter. En extra årlig avkastning på 0,5 procent gör att pensionen på 20 års sikt blir 10 procent högre, och på 30 år att pensionen 16 procent högre.Vad ska man dra för slutsatser av det här? I min mening två.

  1. Kunskapen om det svenska pensionssystemet är generellt sett dålig. Och det är därför inte förvånande att lika få sparare känner till den rabatterade fondavgiften i år som tidigare år. Den låga kunskapen understryker vikten av att kommunicera hur det svenska pensionssystemet är uppbyggt, och då till exempel om de fördelar som den rabatterade fondavgiften medför.
  2. Den rabatterade fondavgiften skapar bra ekonomiska förutsättningar för svenska pensionssparare och bidrar till att öka pensionen för de allra flesta. Det är dock viktigt att komma ihåg att fondavgiften inte är allt i ett informerat fondval. Risk, avkastning och placeringshorisont är minst lika viktigt.

Trevlig helg!

Gustav