4 miljarder till fonder under april – sparekonomen kommenterar

I april noterade fonder ett totalt nysparande på 4,2 miljarder kronor. I första hand gjordes nettoinsättningar i blandfonder och obligationsfonder, medan aktiefonder och penningmarknadsfonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 158 miljarder kronor och uppgick vid utgången av april till rekordhöga 4 196 miljarder. 

I april noterade fonder ett totalt nysparande på 4,2 miljarder kronor. I första hand gjordes nettoinsättningar i blandfonder och obligationsfonder, medan aktiefonder och penningmarknadsfonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 158 miljarder kronor och uppgick vid utgången av april till rekordhöga 4 196 miljarder. 

Under april månad gjordes nettoinsättningar i fonder på totalt 4,2 miljarder kronor. Blandfonder uppvisade ett nettoinflöde på 2,8 miljarder och obligationsfonder (långa räntefonder) hade nettoinsättningar på 1,2 miljarder. Även hedgefonder noterade ett nettoinflöde på 1 miljard kronor. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från aktiefonder och penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på vardera 0,4 miljarder kronor. Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 12,4 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar uppvisar blandfonder, med ett nysparande på 6,8 miljarder.

Hittills i år har aktiefonder haft ett nettoutflöde på totalt 1,1 miljarder kronor. Från Sverigefonder uppgår nettouttagen till 11,8 miljarder medan globalfonder uppvisar nettoinsättningar på 11,2 miljarder. Noterbart är också att drygt 11 miljarder kronor nysparats i indexfonder hittills under 2018.

Tre kommentarer:

  1. Fondspararna fortsatte under april att prioritera lägre risk genom att placera i framför allt blandfonder och obligationsfonder. Aktiefonder uppvisade för tredje månaden i rad ett nettoutflöde. Trots det så nådde den svenska fondförmögenheten ytterligare en rekordnotering på 4 196 miljarder kronor.
  2. Ett stort utflöde från Sverigefonder har genererat ett inflöde i globalfonder. Det har många förklaringar men två av de viktigare är dels den försvagade kronan och dels den något försämrade svenska konjunkturen (framför allt i jämförelse med konjunkturen globalt). För mer resonemang kring den utvecklingen lyssna gärna på reportage i Ekot: https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=3692&artikel=6951174.
  3. Trenden mot ett högt nysparande i indexfonder fortsatte under april. I månader med börsuppgång (drygt 4 procent i april) brukar indexfonder av förklarliga skäl vara populära. Det intressanta är att se vart den utvecklingen tar vägen i en nedåtgående börs.

Ha en bra vecka!

Gustav