Lär känna din fondförvaltare

Sju av tio svenskar sparar privat i fonder. Lägg lite tid på att lära känna din fondförvaltare som förvaltar de fonder du väljer att börja spara i.

Lär känna din fondförvaltare. Sju av tio svenskar sparar privat i fonder. Jämfört med andra sparformer så uppger flest antal svenskar att fonder är bästa sparformen för långsiktigt sparande. Detta är ett par av insikterna i den stora Fondspararundersökning som vi på Fondbolagens förening publicerar vartannat år.

Fonder är som en fruktkorg

Fonder är alltså ett populärt och utbrett sparande i Sverige. En fond kan liknas vid en fruktkorg, där själva fonden är korgen och frukten är aktier eller andra underliggande värdepapper. Som sparare äger du en del av hela korgen, men bestämmer inte själv vilka frukter som läggs i korgen. Det gör en fondförvaltare. Det finns regler och restriktioner för vilka och hur många frukter som en fondförvaltare får lägga i korgen (fonden). Till exempel ska en aktiefond innehålla minst 16 olika aktier.

Lär känna din fondförvaltare

När du väljer vilken specifik fond eller vilka fondtyper (aktiefond, blandfond och räntefond) du ska investera i brukar vi rekommendera att man som sparare gör det i två steg. Där du i det första steget väljer rätt sorts fond baserat på din spartid/dina mål, inställning till risk och vilken riskspridning du vill ha. I steg två är det sedan dags att bestämma specifik fond. Här jämför du fonder inom de fondkategorier du valt. Vanligt är att jämföra fonder efter historisk avkastning, avgift och efter fondens hållbarhetsarbete. Sedan skulle jag vilja slå ett slag för du ska lära känna den eller de fondförvaltare som förvaltar de fonder du väljer att börja spara i. Och med lära känna menar jag inget omfattande, utan mer att kolla hur länge den här personen har förvaltat fonden, och om dennes investeringsstrategi verkar lira med den du själv har.

Förvaltarbarometern

I juni lanserade vi på Fondbolagens förening något vi kallar för förvaltarbarometern där experter och fondförvaltare en gång per kvartal svarar på frågor om marknadsutsikterna och utvecklingen på Stockholmsbörsen på kort och längre sikt. Varje gång vi publicerar kommer vi be två förvaltare att kommentera sina svar. Det här är ett av många tillfällen för dig som sparare att lära känna de som förvaltar dina fonder.