Coronakrisen: fortsätt månadsspara

I tider av börsturbulens är det lätt att agera på rena känslor. Om du ska lyssna på ett enda råd under coronakrisen: fortsätt månadsspara.

Coronakrisen: fortsätt månadsspara. Även om vi alla hoppas att coronakrisens värsta dagar är bakom oss, är det omöjligt att vara säker. Likaså när det kommer till ekonomin och utvecklingen på de finansiella marknaderna. Efter en historiskt turbulent vår hoppas sparare nu på en lugnare höst. Men återigen är det omöjligt att vara säker.

Coronakrisen: fortsätt månadsspara

I tider av osäkerhet är det som sparare lätt att avskräckas av hastiga upp- och nedgångar, och möblera om i sitt sparande. Oftast är det bättre att göra helt tvärtom, det vill säga att fortsätta med sitt regelbundna sparande. Allra helst om du har ett sparande med en tidshorisont på över 10 år, då finns det ingen anledning att göra stora rockader i sparportföljen. Att kontinuerligt spara pengar varje månad under en längre tidsperiod – det är ofta den bästa medicinen mot tillfällig börsosäkerhet. Till exempel att i coronakrisen: fortsätt månadsspara.

Riskspridning från första fondkronan

Om du likt många andra svenska sparare väljer att spara i fonder får du dessutom en automatisk riskspridning från första sparade kronan. Väljer du att till exempel spara i aktiefonder, fonder som investerar i företag. Då får du som minst exponering mot 16 olika bolag. I ett långsiktigt sparande med ett sparmål 20-30 år fram i tiden, till exempel ett sparande till pensionen, så lämpar sig just aktiefonder bäst. För även om aktiemarknaden med all önskvärd tydlighet från coronakrisen, kan gå upp och ner, så har den historiskt alltid varit positiv sett över längre tidsperioder. Återigen att försöka leva efter mantrat att i coronakrisen: fortsätt månadsspara. Med det sagt får man alltid komma ihåg att historisk avkastning aldrig är en garant för framtida uppgångar.

Exponering mot aktiemarknaden

När det kommer perioder av börsturbulens är det lätt att bli orolig och agera på rena känslor. Så också i coronakrisen. Det vill säga att du utan närmare tanke eller plan trycker på köp eller sälj knappen. Det här är sällan lyckosamt, utan det viktiga är att antingen göra en plan eller bibehålla den taktik man på förhand satt upp. Att i coronakrisen: fortsätt månadsspara. Många svenskar har ett månadssparande. Och jämfört med andra länder i EU och i OECD sparar en stor andel av svenskarna på aktiemarknaden. Kombinationen av att månadsspara och vara exponerad mot aktiemarknaden har historiskt tjänat oss svenskar väl. Om du ska lyssna på ett enda råd under coronakrisen: fortsätt månadsspara.