Lär känna din fondförvaltare

Varför kan det vara en bra idé att lära känna din fondförvaltare kanske du funderar över? Jo det finns flera anledningar egentligen. Om du däremot känner att du vill lägga så lite tid som möjligt på ditt fondsparande så är det självfallet också helt okej. Men för en del sparare kan det vara en väldigt god idé att lära känna personen som förvaltar dina sparpengar. Hela sju av tio svenskar sparar privat i fonder. Och jämfört med andra sparformer så uppger flest antal svenskar att fonder är bästa sparformen för långsiktigt sparande.

Fonder är som en fruktkorg

Fonder är alltså ett populärt och utbrett sparande i Sverige. En fond kan liknas vid en fruktkorg, där själva fonden är korgen och frukten är aktier eller andra underliggande värdepapper. Som sparare äger du en del av hela korgen, men bestämmer inte själv vilka frukter som läggs i korgen. Det gör en fondförvaltare. Det finns regler och restriktioner för vilka och hur många frukter som en fondförvaltare får lägga i korgen (fonden). Till exempel ska en aktiefond innehålla minst 16 olika aktier. I och med att du får ta del av hela korgens tillgångar från din första sparade krona får du en ovärderlig riskspridning.

Lär känna din fondförvaltare

När du väljer vilken specifik fond eller vilka fondtyper (aktiefond, blandfond och räntefond) du ska investera i brukar vi rekommendera att man som sparare gör det i två steg. Där du i det första steget väljer rätt sorts fond baserat på din spartid/dina mål, inställning till risk och vilken riskspridning du vill ha. I steg två är det sedan dags att bestämma specifik fond. Här jämför du fonder inom de fondkategorier du valt. Vanligt är att jämföra fonder efter historisk avkastning, avgift och efter fondens hållbarhetsarbete. Sedan skulle jag vilja slå ett slag för du ska lära känna den eller de fondförvaltare som förvaltar de fonder du väljer att börja spara i. Och med lära känna menar jag inget omfattande. Utan mer att kolla hur länge den här personen har förvaltat fonden, och om dennes investeringsstrategi verkar lirar med den du själv har.

Det kan vara av större vikt att du lär känna din fondförvaltare om du sparar i en aktivt förvaltad fond. En aktivt förvaltad fond, till skillnad från en passiv indexfond, styrs nämligen i större utsträckning av förvaltarens beslut. Det innebär att förvaltaren kommer kunna påverka avkastningen i högre grad än i en indexfond där fonden följer ett specifikt index. En positiv sak med att lära känna sin förvaltar om man sparar i en aktivt förvaltad fond är att man i tider av nedgång kan känna sig mer trygg om man förstår varför fonden går ned. Och hur förvaltaren tänker kring nedgången.

Hur lär man känna förvaltaren?

Det enklaste sättet att lära känna din fondförvaltare är att kolla upp informationen på fondbolagets hemsida. Där finns info om hur länge förvaltaren har förvaltat fonden, men också fondens placeringsinriktning. Ett tips kan vara att läsa förvaltarnas månadskommentarer. Alla fonder ger inte ut månadskommentarer, men de som gör det kan vara mycket intressanta! Dessa hittar du återigen på fondbolagens hemsidor. Du får ofta ta del av förvaltarnas tankar kring marknaden och om de gjort några förändringar i portföljen. Ibland får man även kommentarer kring enskilda innehav – eller varför fonden inte investerar i ett visst bolag.

Vi på Fondbolagens förening släpper en Förvaltarbarometer en gång i kvartalet, där förvaltare får lämna sin syn på marknaden. Varje gång vi publicerar kommer vi be två förvaltare att kommentera sina svar. Det här är ett av många tillfällen för dig som sparare att lära känna de som förvaltar dina fonder.

Ett sista och tredje tips kan vara att söka efter intervjuer där din förvaltare medverkat. Det kan också vara ett tillfälle för att förstå hur han/hon resonerar i sin förvaltning.

Lycka till med ditt fondsparande!

Hör gärna av dig om du har några andra tips, eller funderingar.

/Johanna Englundh