Asienfonder: Därför ska du fundera på att investera i Indien

Svenska fondsparare har ynka 2,3 procent placerat i asienfonder. Men potentialen i asienfonder är fortsatt stor, särskilt i Indien.

Utvecklingen i Asienfonder har varit god de senaste åren. En viktig händelse den kommande veckan sker i Indien. På torsdag påbörjar nämligen den indiska valmyndigheten det mödosamma arbetet att räkna röster från de 900 miljoner röstberättigade i parlamentsvalet. Indien är med det världens i särklass största demokrati. Man är dessutom världens näst folkrikaste land och världens sjunde största land till ytan. Den indiska ekonomin har de senaste åren uppvisat remarkabel ekonomisk tillväxt. För ett par månader sedan gick de symboliskt om Storbritannien som världens femte största ekonomi, räknat i bruttonationalprodukt.

Men svenska sparare har ännu inte fått upp ögonen för den indiska marknaden. Ynka 0,28 procent av svenskarnas förmögenhet i aktiefonder är placerad i indienfonder, och endast 2,3 procent ligger i asienfonder. I min värld är det både naivt och nonchalant att ”strunta” i utvecklingen i Indien och övriga Asien.

Asienfonder tar del av den ekonomiska tillväxten i Indien och Kina

Indien och Kina beräknas enligt OECD, IMF och Världsbanken att stå för en majoritet av tillväxten i världen de kommande decennierna. Medan vi i väst kämpar och dividerar om tillväxtdecimaler uppvisar Indien och Kina en tillväxt på runt 7 procent årligen. IMF estimerar en tillväxt i Indien på 7,3 och 7,5 procent för 2019 respektive 2020. För samma period estimeras en global tillväxt på 3,3 och 3,6 procent. I Sverige reviderade finansminister Magdalena Andersson ner den inhemska tillväxten till 1,6 procent för både 2019 och 2020. Ekonomisk tillväxt är framför allt viktigt som en grundläggande komponent i fortsatt höjd levnadsstandard. För företag och investerare är det helt avgörande.

Ett exempel är det svenska musiktjänstföretaget Spotify som tidigare i år gick in i Indien. En knapp vecka efter lansering hade man över en miljon nya (indiska) användare. Största lokalkonkurrenten är företaget GAANA som på kort tid vuxit till en av världens största musiktjänster med över 100 miljoner kunder.

Den ekonomiska tillväxten lyser igenom i avkastningen. Indienfonder har de senaste fem åren haft en genomsnittlig årsavkastning på 17,5 procent. Det är klart över genomsnittet för alla aktiefonder på 12,5 procent. Volatiliteten är något högre, men det har man med råge kompenserats för i form av högre avkastning. Under samma period har asienfonder haft en genomsnittlig årlig avkastning på 15,5 procent.

Indiska valet – stora utmaningar väntar

Tillbaka till det indiska valet. Den troligaste utgången är att den sittande regeringen med premiärminister Narendra Modi får förnyat förtroende och fem år till vid makten. Modi har berömts för många av de marknadsreformer och handelsrelationer han har skapat. Men samtidigt har det höjts ett varningsfinger kring avsaknaden av strukturella reformer som på allvar moderniserar den indiska ekonomin. World Economic Forum listar tre huvudområden där behovet av reformer är extra angeläget.

  1. En reformering av arbetsmarknaden. Till 2022 måste mer än hälften av Indiens befolkning i arbetsför ålder omskolas för att möta framtidens arbetsmarknad. Till det krävs det att man från politiskt håll adresserar problemen och möjligheterna på den informella arbetsmarknaden, som i dag är betydligt större än den formella.
  2. Socioekonomisk inkludering av landsbygden. I dag lever mer än 65 procent av den indiska befolkningen på landsbygden. Även om den andelen beräknas sjunka fram till 2030 så kommer en överväldigande majoritet av indier fortfarande bo på landsbygden. Det kräver investeringar i infrastruktur som vi i västvärlden tar för given, såsom internet, vägar och elektricitet.
  3. En hälsosam och hållbar tillväxt. Man brukar prata om att Indien ska hitta tillbaka till sina rötter med hög tillväxt som samtidigt är hälsosam och hållbar. En alltför stor del av den ekonomiska tillväxten sker i dag utan hänsyn till långsiktig hållbarhet.

Aktiemarknaden

För aktiemarknaderna i Indien, där Nifty 50 och BSE Sensex är de två dominerande marknadsindexen, är signalen inför att valresultatet presenteras tydligt. Man föredrar stabilitet och har i stort sett ”prisat in”, d.v.s. räknat med, att Narendra Modi kommer hålla sig kvar vid makten. Det kommer sannolikt att påverka utvecklingen i asienfonder tiden efter valet.

Slutsats

Oavsett hur det går i valet tror jag personligen att många fler svenska sparportföljer ska innehålla exponering mot Asien, till exempel asienfonder. I det korta perspektivet kan volatiliteten vara något högre jämfört med andra fonder eller placeringar, men på långsikt är det för mig en no-brainer. Fundera (som alltid) på vad du själv tror – och jämför fonder mot varandra. Men håll utkik i nyhetsrapporteringen på torsdag och fredag, då beräknas de första valresultaten presenteras i världens största demokrati.