Europadagen: Svenskarna och Europafonder

Europadagen firas till minne av grundandet av EU. Men hur mycket tror svenska sparare på Europa, och hur ser sparandet och avkastningen i Europafonder ut?

Europadagen firas till minne av deklarationen som låg till grund för skapandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG). Grundtanken var att skapa ett enat Europa för att bevara freden efter andra världskriget och skapa välstånd. Men hur mycket tror svenska fondsparare på Europa, och då framför allt hur ser sparandet i Europafonder ut?

Europafonder och dess andel av totala fondförmögenheten

Att Europa är viktigare för Sverige än vad Sverige är för Europa är fastslaget. En rapport från Tillväxtanalys understryker det, 6 av 10 av svenskar som är anställda i utlandsägda företag är det i företag från andra EU-länder. När vi åker på semester åker vi dessutom allra helst till Europa. Däremot är Europafonder inte lika populära hos svenska sparare. Räknat till utgången av kvartal 1 2019 så hade Europafondernas andel av totala fondförmögenheten minskat. Från nästan 6 procent år 2010, till under 4 procent. Inräknat i den totala fondförmögenheten är både värdeutveckling och nysparande. Och med tanke på den fantastiska börsuppgång i framför allt USA, så finns det en viss delförklaring i Europafondernas tillbakagång.

 

 

 

 

 

 

 

Nysparande

Sett till nysparande har vi svenskar de senaste åren valt Globalfonder över både Europa- och Sverigefonder. Isolerat för 2018 var nettouttagen ur Sverigefonder 27,7 miljarder kronor och uttagen ur Europafonder 10,6 miljarder kronor. Insättningarna i Globalfonder var högre än uttagen ur dessa båda ihop, drygt 39 miljarder kronor. Fram till utgången av första kvartalet 2019 summerade uttagen ur Sverige- och Europafonder till 5,8 respektive 2,7 miljarder kronor. Samtidigt var det insättningar i Sverigefonder på 4,5 miljarder. Trenden de senaste åren är alltså tydlig. Svenska sparare väljer i högre grad breda fonder med global inriktning, framför fonder med fokus på en enskild geografi eller kontinent.

Sett till avkastningen de senaste 3 åren verkar svenska sparare har gjort kloka val. Avkastningen i Europafonder har ett årsgenomsnitt på 11,9 procent de senaste tre åren. Jämfört med Globalfonder på 15,5 procent och Sverigefonder på 11,7 procent. Men hur framtiden blir vet ingen, men trots att det finns alla skäl att fira Europadagen och fortsätta resa till Europa, så är svenskarna för tillfället inte lika entusiastiska i Europafonder.

Har ni Europafonder i er portfölj?

/Gustav