7 av 10 svenskar är nöjda med sitt val i premiepensionen

En klar majoritet, 68 procent, av svenskarna är bekväma med hur deras fondsparande är placerat i premiepensionen.

En klar majoritet, 68 procent, av svenskarna är bekväma med hur deras fondsparande är placerat i premiepensionen. 62 procent uppger dessutom att de tycker att möjligheten till det egna valet är bra och hälften ser över sina fondplaceringar minst en gång per år. Det visar nya siffror från TNS Sifo Prospera.

TNS Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening frågat svenska folket hur bekväma de är med deras placeringsval i premiepensionen. Sammantaget är svenskarna alltså mer bekväma, i år jämfört med 2016, med de placeringsval man gjort för sitt fondsparande i premiepensionen.

Källa: TNS Sifo Prospera, 2018

”Det är glädjande att en stor majoritet är bekväma med sitt premiepensions-sparande. Nu införs ett flertal kraftfulla åtgärder för att stärka konsumentskyddet på premiepensionstorget. Det ger förutsättningar för ett ännu högre förtroende för systemet i framtiden”, säger Fredrik Nordström, VD på Fondbolagens förening.

Attityden till det egna valet i premiepensionen är kvar på samma höga nivå som för två år sedan, 62 procent uppger att det är bra att få välja själv. 18-33 åringar är mer positiva till det egna valet än övriga åldersgrupper. Där tycker 83 procent att det är bra att få välja själv. Det är en ökning med nio procentenheter jämfört med 2016. För åldersgruppen 34-50 år är lika många positiva i dag som för två år sedan, 63 procent.

Källa: TNS Sifo Prospera, 2018

Hälften av spararna ser över sina fondplaceringar minst en gång per år. 18 procent säger sig se över placeringarna flera gånger per år, och 29 procent uppger att de gör det en gång per år. Det skiljer mellan könen där fler män än kvinnor uppger att de ser över sina fondplaceringar flera gånger per år.

Källa: TNS Sifo Prospera, 2018

”I samhällsdebatten ges det ibland sken av att spararna inte ser över sina placeringar, men det kan vi konstatera att man gör. Mitt tips till spararna är att minst en gång per år se över sina placeringar i premiepensionen utifrån riskspridning, placeringsinriktning och avkastning”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

TNS Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening frågat svenska folket om man är bekväm med valet man gjort i premiepensionen, attityden till möjligheten till det egna valet i premiepensionen och hur ofta man ser över sina fondplaceringar. Telefonintervjuerna gjordes på ett urval av 1000 svenskar från 14 mars till 26 april 2018.