Premiepension: Vad händer med min premiepension (ppm)?

Premiepension: Vi tar upp tre perspektiv som ofta nämns i debatten och som troligen kommer påverka din premiepension (ppm).

Det händer saker som troligen kommer påverka din premiepension. I går lämnades nämligen utredningen ”Ett bättre premiepensionssystem” över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. I den föreslås att dagens fondtorg, där alla fonder som klarar de numera högt ställda kraven får vara med, övergår till ett system där fonderna i stället upphandlas av staten. En av konsekvenserna med ett sådant upplägg är att valfriheten för den enskilde spararens premiepension begränsas. Det är inte längre pensionsspararen själv som väljer vilken fond som passar bäst utifrån hans eller hennes egen livssituation. Eller dennes inställning till risk och år kvar till pensionen, utan det ska i stället staten göra. Jag tycker det här är en dålig idé, och spararna verkar hålla med.

Premiepension: tre perspektiv som ofta nämns i debatten.

  1. Använder spararna det fria fondvalet i dag? Återkommande kritik mot fondtorget har varit att för få sparare gör aktiva val. Det är inte helt sant. Ju närmare man kommer pensionsdagen desto mer aktiv blir man. I Pensionsmyndighetens officiella statistik går det att utläsa att intresset tar fart i 40-årsåldern. Över hälften av alla 45-49 åringar och över 70 procent av 50-59 åringar har egenvalda portföljer. Att endast 2 procent av 20-24 åringar har valt egna fondportföljer är egentligen inte så konstigt, särskilt inte med tanke på att vi i Sverige har en av de högsta examensåldrarna i OECD. Det är snarare ganska rationellt att man inte är lika aktiv innan dess att man etablerat sig på arbetsmarknaden och därmed regelbundet tjänar in till sin pension.
  2. Vill spararna fortsatt ha möjlighet att själva välja fonder? I en nyligen publicerad undersökning av TNS Sifo Prospera uppger 2 av 3 svenskar att de själva vill ha möjligheten att välja fonder i premiepensionen. Ännu tydligare är det bland unga, alltså de som kommer nyttja systemet under längst tid, där 8 av 10 i åldern 18-34 år tycker det är bra eller mycket bra att ha möjlighet att själva välja fonder.
  3. Är konsumentskyddet på fondtorget tillräckligt högt? Det har under de senaste åren genomförts en lång lista med åtgärder för att stärka konsumentskyddet. I min mening inte en dag för tidigt. Gott så, men att man redan nu innan alla dessa förändringar till fullo har genomförts, fått effekt och kunnat utvärderas ska röra om i grytan igen, är onödigt och kan dessutom visa sig vara förödande för framtida pensionsnivåer.

Nästa steg?

För att sammanfatta. Det är bra och var nödvändigt att förstärka konsumentskyddet i våran premiepension, men låt nu spararna själva få bestämma. De vill själva fortsatt ha möjlighet att välja fonder och de gör aktiva, medvetna fondval. Men framför allt, låt redan genomförda åtgärder träda i kraft innan man förhastat gör radikala systemändringar.