Fonder i premiepensionen: Ofrivilliga byten

Många sparare har fått sina fonder i premiepensionen ofrivilligt flyttade. Ha därför som vana att gå in och kolla på dina val för fonder i premiepensionen.
Pension är uppskjuten lön. Du sätter av en del av det du tjänar i dag för att så långt som möjligt behålla din levnadsstandard när yrkeslivet tar slut. I huvudsak består din framtida pension av tre byggstenar, den allmänna pensionen, tjänstepensionen och privat sparande. Bottenplattan är den statliga allmänna pensionen som består av inkomstpension och premiepension. Inkomstpensionen har historiskt haft 3 procent i årlig värdeökning medan genomsnittet för fonder i premiepensionen historiskt varit mer än dubbelt så hög, 7,5 procent årligen. Genom det öppna fondtorget har svenska pensionssparare fått möjlighet att ta del av avkastningsmöjligheter från hela världen, alla branscher och både små och stora tillväxtmarknader.

Sjunkande pensionsnivåer

Det svenska pensionssystemet är finansiellt stabilt, mycket tack vare att systemet numera är premie- och inte förmånsbestämt, d.v.s. att inbetalningen (premien) är bestämd men utbetalningen (förmånen) varierar och bestäms av storleken på det insatta kapitalet och dess värdeutveckling. Detta tack vare en enad svensk politik där förslag diskuteras och förhandlas i en parlamentarisk blocköverskridande grupp, pensionsgruppen. Gott så, men systemet är inte fritt från utmaningar. Framför allt är sjunkande pensionsnivåer i takt med att vi lever allt längre, något som bekymrar.

Ofrivilliga byten av fonder i premiepensionen

Pensionsgruppen har därför beslutat om en rad förändringar. Bland annat klubbade riksdagen i förra veckan igenom att pensionsålder successivt kommer justeras upp i takt med att medellivslängden ökar. För att komma tillrätta med de fondskandaler som funnits på fondtorget har kraven på de fonder som vill vara med skärpts i omgångar. Det är bra att konsumentskyddet har höjts för fonder i premiepensionen, men en konsekvens har blivit att några väldigt bra fonder har avregistrerats och många sparare, mig inkluderad, har fått pensionspengar ofrivilligt flyttade. Inte nog med att man har fått de flyttande, de har dessutom flyttats från en fond man aktivt valt till en fond man aktivt valt bort. Det kan vara fonder som inte uppfyller Pensionsmyndighetens nya regler för att det är för små eller inte har funnits tillräckligt länge. Nu har jag gjort nya val men som sparare gäller det att vara uppmärksam på de här förändringarna. Ha därför som vana att gå in och kolla på dina fondval. Det gör du enkelt på Minpension.se.