Småbolagsfonder: investera i småbolag via en fond

Småbolagsfonder är en typ av aktiefond som investerar i småbolag. Det finns många olika typer av småbolagsfonder för svenska sparare att välja på.

Vi får många frågor från sparare hur man kan investera i småbolag. Ett bra och enkelt sätt kan vara att börja spara i en eller ett par småbolagsfonder. Men vad är viktigt att kolla på innan man gör det?

Det finns många fonder att välja på, långt över 3000 stycken. Av dessa är en klar majoritet aktiefonder, och en liten del av dessa är fonder som investerar i småbolag. Med småbolag menar man ofta bolag som har ett marknadsvärde under 1 procent av Stockholmsbörsens sammanlagda värde. Med andra ord företag som inte alls så små, utan egentligen ganska stora. Man skulle kunna säga att det snarare är så att man med begreppet småbolag exkluderar de allra största giganterna.

Småbolagsfonder: investera i småbolag via en fond

Ett enkelt sätt för oss småsparare att investera i småbolag är att köpa en eller ett par småbolagsfonder. Småbolagsfonder måste, likt en aktiefond, innehålla minst 16 olika aktier. Men vanligen äger aktiefonder och en småbolagsfonder betydligt fler företag än så. Ett vanligt argument för att äga eller “vara exponerad” mot småbolag är att de ger bättre möjligheter till högre avkastning. De förbättrade avkastningsmöjligheterna tillskrivs ofta den förväntat högre tillväxttakten hos småbolag jämfört med stora, redan väletablerade företag. En annan fördel med att äga småbolag är att du som sparare i högre grad kan satsa på ett företag med en specifik idé/innovation eller en ägare du helhjärtat tror på. När du investerar i småbolagsfonder får du dessutom många såna idéer och du behöver dessutom inte lägga alla dina pengar i samma innovation.

Vad ska jag tänka på när jag investerar i småbolag?

Det finns ett par saker det kan vara bra att tänka på när du investerar i småbolag. Vanligtvis är det högre risk i småbolag än det är i börsens absolut största bolag. Det är framför allt högre risk ur två perspektiv. (1). Företagen är inte lika analyserade och genomlysta. Det är helt enkelt färre analytiker som bevakar småbolag, och ibland kanske det inte ens finns en uppdaterad analys för bolaget i fråga. Det gör att mer analysarbete faller på den enskilda spararen. (2) Likviditeten och aktieomsättningen i småbolag är sämre. Det gör det svårare för småsparare att sälja och köpa aktier precis vid den tidpunkten man önskar. Äger du småbolag via en fond behöver inte du inte tänka på problematiken kring analys och likviditet på samma sätt. Förvaltarna gör det åt dig. Har du fler frågor om småbolagsfonder? Hör gärna av dig till oss!

Lycka till med ditt sparande!

Gustav