6 miljader till premiepensionsspararna

I premiepensionssystemet ger fondbolagen kraftiga rabatter på fondavgiften, i genomsnitt betalar du som sparare bara en knapp tredjedel av den ordinarie fondavgiften. Rabatterna återbetalas till spararna en gång per år och den 6 maj är det dags för 2016 års rabatter att betalas tillbaka. Totalt rör det sig om 4,1 miljarder kronor för premiepensionsspararna att dela på. Det kan betyda en hel del för pensionen på sikt!
I premiepensionssystemet ger fondbolagen kraftiga rabatter på fondavgiften, i genomsnitt betalar du som sparare bara en knapp tredjedel av den ordinarie fondavgiften. Rabatterna återbetalas till spararna en gång per år och den 6 maj är det dags för 2016 års rabatter att betalas tillbaka. Totalt rör det sig om 4,1 miljarder kronor för premiepensionsspararna att dela på. Det kan betyda en hel del för pensionen på sikt!

Tyvärr vet de flesta sparnarna inte om att de får rabatt på fondavgiften. Det bekräftar resultatet från en TNS Sifo Prospera- undersökning som Fondbolagens förening lät ta fram 2016 – bara en av tio känner till rabatten. Samma låga siffra som när undersökningen gjordes 2014.

ppmrabatt1

 

 

 

 

Före rabatt uppgår den genomsnittliga fondavgiften i premiepensionssystemet till 0,72 procent. Efter att drygt två tredjedelar av avgiften rabatteras och återbetalas, uppgår den fondavgift som du som sparare faktiskt betalar till 0,23 procent i genomsnitt. Det är en minskning jämfört med föregående år, då snittavgiften efter rabatt låg på 0,25 procent. Det är dessutom en lägre avgift än vad som förhandlats fram för fonder i tjänstepensioner.

Rabatten gör att du som sparare får en högre avkastning. I snitt uppgår rabatten till 0,5 procentenheter. Det låter kanske inte så mycket, men det blir stora summor när det handlar om ett långsiktigt pensionssparande på 30-40 år. På 20 års sikt betyder 0,5 procent i extra avkastning varje år att pensionen blir 10 procent högre. På 30 år betyder det att pensionen blir 16 procent högre.

Förutom återbetalningen av fondernas rabatter på 4,1 miljader får pensionsspararna dessutom dela på 2,5 miljarder kronor i arvsvinster. Det är pengar som fördelas från pensionssparare som avlidit under föregående år. Samtidigt dras 0,6 miljarder kronor i administrativa avgifter. Detta betyder alltså att sammanlagt 6 miljader kronor sätts in på premiepensionsspararnas konton.

Så fungerar rabatten

Alla aktiefonder och blandfonder med en avgift högre än 0,15 procent, och räntefonder med en avgift högre än 0,10 procent, ger rabatt. Rabattens storlek avgörs av fondbolagets storlek i systemet och av fondens ordinarie avgift. Större fond och högre avgift ger högre rabatt. Det finns också ett tak för fondavgiften vilket innebär att ingen fond kostar mer än 0,89 procent, efter rabatt.

Rabatten betalas ut till premiepensionsspararnas konton av myndigheten en gång per år. Pengarna fördelas enligt den aktuella fördelningen av fonder på varje konto.

Rabatterna är möjliga eftersom fondbolagen i premiepensionssystemet endast har en enda kund, nämligen Pensionsmyndigheten, som i sin tur står för all spararkontakt och administration.