Så blir skatten på ISK 2017

Nu är det klart att skatten för sparande på investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring blir 0,375 procent nästa år. Det är statslåneräntan plus 0,75 procentenheter som ligger till grund för beräkning av skatten. Men eftersom den fastställda statslåneräntan på 0,27 procent plus tillägget på 0,75 procent blir lägre än golvet som är satt till 1,25 procent används 1,25 procent som beräkningsgrund istället. Detta innebär alltså att oavsett vad din faktiska värdeutveckling blir på ditt ISK eller kapitalförsäkring under 2017 kommer kontot att beskattas som om utvecklingen varit 1,25 procent.
Nu är det klart att skatten för sparande på investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring blir 0,375 procent nästa år. Det är statslåneräntan plus 0,75 procentenheter som ligger till grund för beräkning av skatten. Men eftersom den fastställda statslåneräntan på 0,27 procent plus tillägget på 0,75 procent blir lägre än golvet som är satt till 1,25 procent används 1,25 procent som beräkningsgrund istället. Detta innebär alltså att oavsett vad din faktiska värdeutveckling blir på ditt ISK eller kapitalförsäkring under 2017 kommer kontot att beskattas som om utvecklingen varit 1,25 procent.

Intresset för ISK är mycket stort. Vid utgången av 2015, det vill säga för tio månader sedan, fanns det enligt Skatteverket nästan 1,9 miljoner investeringssparkonton. Sedan ISK infördes 2012 har i princip allt privat fondsparande från hushållen skett via ISK. Den låga räntan som varit ända sedan ISK infördes 2012 och det faktum att vi inte längre har något skattegynnat privat pensionssparande kvar att spara i har förstås fått många att upptäcka ISK.

Så här har det sett ut de knappt fem år som ISK har funnits:

Vi säger att du började spara 1 000 kronor i månaden i en Sverigefond den 1 januari 2012. I det ena fallet sparar du i fonden direkt (vanlig fonddepå hos exempelvis din bank eller fondtorg) och i det andra fallet via ett investeringssparkonto. Vilket alternativ har varit mest förmånligt om vi tittar på den behållning du hade haft kvar efter skatt om du skulle sälja allt idag?

nov2016_1

 

 

 

*I praktiken dras inte skatten från ISK-kontot utan beräknas separat på deklarationen varje år.

Vid direktsparande blir skatten 6 500 kronor under dessa knappa fem år, medan du totalt har betalat cirka 800 kronor i skatt på ett ISK. Totalt har det gett dig nästan 5 700 kronor extra genom att spara på ISK.

Denna stora skillnad har två förklaringar. För det första har statslåneräntan varit extremt låg, i snitt 1,5 procent (med tillägget på 0,75 procent från och med 2016, annars knappt 1,2 procent) vilket gör att schablonavkastningen och därmed skatten på ISK blir låg. För det andra har avkastningen för Sverigefonder varit väldigt hög under perioden, ungefär 15 procent per år. Värt att komma ihåg när det gäller ISK är att man måste betala schablonskatt även de år då den verkliga avkastningen varit negativ.

ISK passar särskilt bra för aktier och fonder med aktier i som långsiktigt kan förväntas ge en högre avkastning än statslåneräntan (plus tillägget på 0,75 procentenheter). De senaste fem åren har präglats av en extremt låg statslåneränta och en hög avkastning på många aktiemarknader, något som gynnat ISK.

Hur avkastningen för olika fondtyper varit i genomsnitt under de senaste fem respektive tio åren visas i tabellen nedan.

nov2016_2

 

 

 

 

 

Källa: Morningstar fondindex

Frågan huruvida man ska flytta in sitt gamla sparande på ett ISK eller inte är beroende av hur stor orealiserad vinst du har. När gammalt sparande ska flyttas in på ett ISK innebär det en försäljning av fondandelarna och vinsten ska beskattas med 30 procent. Det innebär att en del av det kapital som du annars skulle ha fått fortsatt avkastning på försvinner i skatt. Var gränsen går för när det är lönsamt eller inte att flytta över sitt gamla sparande till ISK är svårt att säga eftersom det har att göra både hur stor din vinst är, den framtida avkastningen på dina pengar och hur hög statslåneräntan är framöver.

Så beräknas skatten på ditt ISK/kapitalförsäkring respektive direktsparande

Sparande på ett ISK eller kapitalförsäkring är schablonbeskattat. En schabloninkomst tas upp som inkomst av kapital och beskattas med 30 procent. Schabloninkomsten får du fram genom att multiplicera det så kallade kapitalunderlaget med statslåneräntan per den sista november året innan plus 0,75 procentenheter, dock lägst 1,25 procent. Kapitalunderlaget är en fjärdedel av årets totala kontovärde vid varje kvartsskifte och en fjärdedel av alla årets insättningar. För 2017 blir skatten 0,375 procent.

Vid direktsparande i fonder betalar du 30 procent i skatt på din faktiska vinst vid försäljning av fonden. Du betalar också en årlig schablonskatt på 0,12 procent av fondens värde den 1 januari varje år.

Hanna Helgesson, sparekonom