Lyssnar du på podcasts om sparande? Tänk då på det här.

Att lyssna på podcasts, eller poddar blir allt vanligare. Det finns idag en uppsjö av poddar med olika inriktning, allt från dokumentärer till humor och sport. Även inom området sparande/investeringar finns det numera ett ganska stort antal poddar som produceras av banker, intresseorganisationer och andra aktörer på den finansiella marknaden. Nu har Konsumentverket fått upp ögonen för detta fenomen och tittat på hur marknadsföringen av olika produkter ser ut i dessa poddar för att stämma av huruvida marknadsföringen uppfyller de krav som finns enligt lag.
Att lyssna på podcasts, eller poddar blir allt vanligare. Det finns idag en uppsjö av poddar med olika inriktning, allt från dokumentärer till humor och sport. Även inom området sparande/investeringar finns det numera ett ganska stort antal poddar som produceras av banker, intresseorganisationer och andra aktörer på den finansiella marknaden. Nu har Konsumentverket fått upp ögonen för detta fenomen och tittat på hur marknadsföringen av olika produkter ser ut i dessa poddar för att stämma av huruvida marknadsföringen uppfyller de krav som finns enligt lag.

Otto Johansson Hansson är en de jurister vid Konsumentverket som arbetat just med denna granskning. Jag ställde några frågor till honom för att få koll på vad man hittat och om det finns något man som lyssnare bör tänka på:

Hej Otto, vad är det ni har tittat på i er granskning?

I vår granskning har vi tittat på marknadsföring i poddar med inriktning mot investeringar och sparande, så som marknadsföring av fonder. Detta för att se om marknadsföringen lever upp till marknadsföringslagens krav och reglerna i Konsumentverkets överenskommelse med Fondbolagens förening.

Varför gjorde ni denna granskning?

För att vi tror att många konsumenter lyssnar på poddar. Dessutom är det vanligt med poddar som har inriktning mot investeringar och sparande. Samma regler gäller för marknadsföring i poddar som för marknadsföring i andra kanaler, vilket man kanske inte alltid tänker på. Dessutom gäller vissa speciella regler för marknadsföring av finansiella produkter. Därför tyckte vi att det var viktigt att göra den här granskningen och nå ut med information om vilka regler som gäller till de aktörer som står bakom poddar med den här inriktningen.

Vad hittade ni?

Vid granskningen fann vi att det i många poddar inte verkar förekomma marknadsföring för andra aktörer. Man kan tänka sig att det beror på att den som står bakom podden framförallt är intresserad av att profilera sitt eget varumärke. I de fall vi identifierade marknadsföring fann vi ofta brister, så som att man använde värdeord på ett onyanserat sätt och att man inte informerade om risker. Ofta beskrevs produkten i övergripande ordalag, men med ett framträdande säljbudskap så som att det finns goda möjligheter till avkastning. Det var inte heller alltid tydligt att det var fråga om marknadsföring.

Har du några råd till den som lyssnar på sparpoddar, är det något man bör tänka på?

Vi tycker att man som konsument och lyssnare ska vara uppmärksam och kritisk. Även om det alltid ska framgå tydligt att det rör sig om marknadsföring är det inte alltid det gör det.

Man bör även vara medveten om att det oftast finns risker med investeringar och sparprodukter, vilket det också ska informeras om vid marknadsföring. Man bör inte heller fästa alltför stor vikt vid värdeord som används vid marknadsföringen, så som att en viss produkt har mycket goda avkastningsmöjligheter.

Tack Otto!

Så sammanfattningsvis är det alltså inte så ofta det förekommer marknadsföring av specifika produkter i poddarna (tex specifika fonder) utan man pratar oftare om sparprodukter i generella termer. Men något det pratas alldeles för lite om är den risk som alltid är förknippad med sparande i tex aktier och fonder.

Så lyssna gärna på poddar, det kan vara både underhållande och kunskapshöjande men glöm inte att ta det som sägs med en nypa salt!

Trevlig helg!

Hanna Helgesson

Här kan du läsa hela granskningen:

http://www.konsumentverket.se/contentassets/ff5eeae821f7434582d44e1bd5a410c2/dnr-2016_1385-granskning-av-marknadsforing-i-poddradio.pdf