Se risk som en möjlighet
i ditt långsiktiga sparande

Undrar du vad som menas med risk? Risknivån och möjligheten till en långsiktigt bättre värdeutveckling för dina fonder hänger nära samman. Över tid är möjligheten större att du får en bättre avkastning om du vågar ta en högre risk i dina fondval. Det innebär att värdet på dina fonder kan svänga mer än om du väljer en fond med lägre risk.

Vad menas med risk?

Risk innebär att en placering både kan öka och minska i värde. Ett visst mått av risk är en förutsättning för att ge möjlighet till högre avkastning på lång sikt. Värdet kan kortsiktigt svänga kraftigt för sparande i aktier och aktiefonder. Räntefonder innebär en jämnare avkastning, men då på en genomsnittligt lägre nivå.

Risk låter som något som du bör undvika. Men att undvika att ta risker när det gäller sparande betyder att avstå från möjligheten till en bra värdeökning. Det är alltid en risk att inte ha facit om framtiden.

Risk anger hur mycket fondens värde kan variera

Risk är ett mått på hur värdet varierar, ju större svängningar (även kallat volatilitet) i fondens värde desto större risk. Alla fondbolag måste i all marknadsföring ha en varningstext om att det finns en risk att en fonds värde både kan öka och minska i värde och att det inte alltid är säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital. Den här varningen måste de göra enligt en överenskommelse med Konsumentverket. Det finns i genomsnitt ett positivt samband mellan risk och avkastning.

Vilken risk du är beredd att ta beror förstås på din personlighet och dina förutsättningar. Ekonomiska rådgivare ska enligt rådgivningslagen försöka bedöma en kunds riskaptit innan de rekommenderar något sparande. Vilken riskaptit har du?

För att få en bra avkastning på lång sikt måste du vara beredd att ta risk. Om du kunde få samma värdeökning utan att ta någon risk skulle du förstås välja det säkra alternativet. Kan du inte riskera att dina pengar minskar i värde på kort sikt ska du inte placera i aktiefonder. Du ska dock vara medveten om att då minskar även dina chanser till bra avkastning.

Riskindikator

Visar risknivån för olika typer av fonder. Används i fondernas faktablad för att illustrera fondens risknivå och möjlighet till avkastning på en skala från 1-7.

Så sprider du riskerna

För att få en bra balans och god riskspridning handlar det mycket om att spara både på kort och lång sikt och i olika typer av fonder.

Riskspridning är alltså A och O

Du kan få riskspridning även om du bara väljer en fond. Det kan till exempel vara en globalfond som placerar över hela världen eller en blandfond som placerar både i aktier och obligationer.

Ett annat sätt att få riskspridning är att välja en kombination av fonder med olika inriktning.

Ytterligare ett sätt att öka riskspridningen är att göra insättningar vid många olika tidpunkter. Regelbundet månadssparande är ett enkelt och smidigt sätt att bygga upp ett sparkapital och dessutom få en ökad riskspridning genom fördelning över tid. Ibland köper du fondandelar lite billigare, ibland lite dyrare. Både toppar och dalar jämnas ut. Du behöver inte heller bekymra dig om att försöka pricka in “rätt tidpunkt” för köp, något som är bland det svåraste som finns.

Inbyggd riskspridning i fonden

Enligt lag ska en värdepappersfond sprida risken på i praktiken minst 16 olika värdepapper. Vanligtvis placerar en fond i många fler aktier eller andra värdepapper. Du får tillgång till en hel portfölj av värdepapper genom att spara i en fond.