Fonder blir allt viktigare för pensionen

En allt större andel av pensionen placeras i fonder. Yngre tjänar in premiepension direkt när de börjar jobba (till skillnad från äldre som omfattades först en bit in i yrkeslivet) och har därför en längre förvaltningstid där fonderna växer med ränta-på-ränta-effekten. Fonderna har haft en mycket god värdetillväxt på finansmarknaderna jämfört med de pensionsdelar som beror på inkomst- eller prisutveckling.

Även för tjänstepensionen har betydelsen av fonder ökat och här handlar det om större belopp än för premiepensionen. Förmånsbestämda tjänstepensioner har successivt ersatts av premiebestämda. De som är födda på 80-, 90-, och 00-talet (och senare) omfattas fullt ut av detta skifte och kan välja fonder för stora delar eller hela sin tjänstepension. I de flesta fall står valet mellan traditionell försäkring (ett sparande med en garanti där pensionsbolaget sköter förvaltningen) eller just fondförsäkring (där man själv kan välja fonder). Över tid har fondförsäkring vunnit mark. Ökningen syns tydligt i SCBs Sparbarometer. För 20 år sedan var 7 procent av svenskarnas tjänstepension placerad i fondförsäkring, för 10 år sedan var det 24 procent och nu är det 37 procent. Bland minPensions användare är cirka 57 procent av allt premiebestämt tjänstepensionskapital placerat i fonder eller i depåer.

Här kommer tre tips för dina pensionsfonder:

  • Skaffa dig en överblick på minPension. Klicka på fliken ’Intjänad pension’ och se hur stor andel av din pension som du själv kan placera, t.ex. genom att välja fonder för premiepensionen eller för din tjänstepension. Du kan även se ditt fondinnehav.
  • Logga in på Pensionsmyndigheten för att se dina placeringsval för premiepensionen och hos pensionsbolagen för tjänstepension och privat pension. Du kan jämföra olika fonder baserat på avkastning, avgifter och risknivå samt byta fonder eller omfördela ditt kapital.
  • Över tid har pensionsfonderna haft olika avkastning och det gör att man kan ha en annan riskfördelning än den man hade från början. I unga år kan många tänka sig en högre risk men med stigande ålder efterfrågas ofta lägre risk. Men inställningen till risk behöver inte vara kopplad till ålder utan skiljer sig åt mellan olika personer. Tänk igenom vad som passar dig.

/Dan Adolphson Björck, pensionsekonom minPension