Valuta – både en risk & möjlighet!

När du sparar i fonder som placerar utomlands investerar du också i en annan valuta, vilket kan påverka din avkastning. Din fonds utveckling kommer således även beror på hur de utländska valutorna har ändrats gentemot den svenska kronan. Det kan vara bra att förstå hur valutarörelserna påverkar utvecklingen på dina fonder, men också hur de kan påverka din ekonomi utanför fondsparandet!

Hur påverkar valutor fondsparande?

Den svenska kronan är en ganska liten valuta jämfört med många andra valutor, såsom dollarn, euron eller pundet. Så om man ser till diversifiering är fondsparande som täcker in andra valutor än kronan naturligtvis bra. Precis som man kan tänka kring diversifiering i olika sektorer eller marknader kan det alltså även vara bra att sprida risken genom att investera i olika valutor.

Hur valutarörelser påverkar fondsparandet kan kännas svårt att hålla koll på. Men en fonds avkastning rapporteras vanligtvis i svenska kronor här i Sverige, oavsett vart i världen fonden investerar. Samtidigt rapporteras börsindexens utveckling vanligtvis i lokal valuta i media. Därmed kan utvecklingen på en USA-fond som säljs i Sverige och ett amerikanskt börsindex skilja sig mycket. Trots att de fokuserar på samma marknad (USA) kommer avkastningen alltså se olika ut, eftersom en redovisas i kronor och den andra i dollar. Om dollarn faller gentemot kronan blir värdeutvecklingen för en USA-fond, mätt i kronor, lägre än motsvarande utveckling beräknad i dollar. Detta samband gäller även om dollarn stärks mot kronan – då blir utvecklingen större i kronor.

Exempel på hur avkastningen påverkas

För att illustrera detta samband har jag gjort ordning diagrammet nedan. Den visar utvecklingen på världsindexet MSCI World, som har en betydande dollarexponering då över hälften av innehaven är amerikanska. I diagrammet kan vi se hur indexets utveckling i dollar respektive kronor har sett ut de senaste tio åren. Utvecklingen går sedan att jämföra med hur de olika valutorna har utvecklats under samma period.

Om vi kollar på exempelvis 2014 ser vi att indexet avkastade +4,2 procent i dollar, medan resultatet i svenska kronor var betydligt bättre, hela 25 procent upp. Dollarn stärktes med 20 procent under detta år, vilket förklarar en stor del av skillnaden. Däremot var det inte lika kul som svensk globalfondsparare 2017, då dollarn försvagades 10 procent. I diagrammet ser vi att MSCI World-indexet steg 24 procent i dollar, men endast 12 procent i kronor under 2017.

Men HUR kan en starkare dollar gynna min fond?!

Det kan kännas konstigt att en starkare dollar är positivt för utvecklingen av din global-, eller USA-fond. Men det beror på detta:

Vi föreställer oss att din fondförvaltare har hittat ett spännande företag och köper aktier i bolaget. Kursen är 10 dollar och en dollar kostar för tillfället 9 kronor, då kostar varje aktie 90 kronor. Ett år senare bestämmer sig förvaltaren att sälja aktien till samma kurs, 10 dollar. Men dollarn har under året stigit till 10 kronor – alltså har värdet på aktien stigit till 100 kronor. Du som sparare har därmed gjort en vinst på 10 kronor per aktie, utan att aktiekursen har förändrats. Hela värdeökningen beror på förändringen i valutakursen. Det omvända gäller såklart om dollarkursen istället hade fallit under perioden.

Stark krona både bra och dåligt

För dina fonder kommer alltså en starkare utländsk valuta vara positivt, eftersom utvecklingen blir större beräknad i kronor. Men en starkare krona är egentligen i grunden bra för oss svenskar eftersom vår köpkraft ökar, även om avkastningen på mer riskfyllda placeringar samtidigt blir sämre.

Om man ska ut och resa är således en stark krona bra, då får du mer för dina pengar. Tvärtom räcker reskassan för turister som besöker Sverige inte lika långt, vilket kan tänkas påverka svenska turistindustrin och restauranger negativt. Nu kanske det inte känns särskilt aktuellt att diskutera resande när vi befinner oss mitt i en pandemi, men det ger ändå en förståelse för hur valutarörelserna påverkar oss. Om man ser till andra aspekter så är en svag krona positivt för de svenska företag som exporterar mycket. Deras produkter blir ju nu billigare för kunderna, vilket innebär ökad försäljning. Som du märker finns det både för- och nackdelar med både en stark och en svag valuta, beroende på situation och tillfälle.

Spå valutakursrörelser

Just valutakurssvängningar anses vara extremt svåra att förutspå. Valutarörelserna brukar oftast också jämna ut sig över tid, men på kort sikt kan det alltså göra stor skillnad. Om du sparar långsiktigt behöver du inte fundera så mycket på de olika valutorna tycker jag, det är bättre att du ser valuta som en möjlighet till bättre diversifiering i ditt sparande. Men om din globalfond visar en ”konstig” avkastning någon gång så vet du nu att det kan ha att göra med valuta!

Lycka till med fondsparandet och hör av dig om du har några frågor,

/Johanna